Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Si të veproj meqë nuk më paguhen studimet Master si dhe përvoja e punës?

Përgjigjje:

 

Fillimisht ju njoftojmë se me ankesë të shkruar t'i drejtoheni përfaqësuesit sindikal në komunën tuaj, i cili ankesën tuaj do t'a procedojë tutje.

Nëse ankesën tuaj e keni drejtuar në DKA në komunën tuaj, atëherë përfaqësuesi sindikal duhet të jetë i njoftuar, në mënyrë që të dihen rrugët për vazhdim të procedurës së mëtutjeshme.

 

Ndërsa sa i përket përvojës së punës, ajo duhet të paguhet nga 1 janari 2015 (sipas Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar të nënshkruar në mes SBASHK-MASHT në prill2014)

 

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook