Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Cilat organe të sindikatës me Statut duhet t'i zgjedhë një shkollë e mesme?

Përgjigjje:

 

Një shkollë e mesme është shoqatë sindikale.

 

Organet e shoqatës sindikale janë:


1. Kuvendi i Shoqatës Sindikale
2. Kryesia e Shoqatës Sindikale
3. Komisioni Mbikqyrës i Shoqatës Sindikale

 

Për më shumë informata rreth organizimit, përbërjes së një Shoqate Sindikale, mund të i referoheni nenit 28, 29, 30, 31, 32 dhe 33 të Statutit të SBASHK-ut, të cilin mund ta gjeni në web-faqen e SBASHK-ut :

 

http://www.sbashk-rks.org/index.php/sbashk

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook