Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Niveli Komunal i SAF dhe SAM - Novobërdë

Kryetar:

Butoni posht