Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Arkiva

Gazeta, Dhjetor 2019 - Kliko

Gazeta, Nëntor 2019 - Kliko

Gazeta, Tetor 2019 - Klik

Gazeta. Shtator 2019 - Kliko

Gazeta, Gusht 2019 - Kliko

Gazeta, Korrik 2019 - Klikoo

Gazeta, Qershor - Kliko

Gazeta, Maj 2019 - Kliko

Gazeta, Prill 2019 - Klik

Gazeta, Mars 2019 - Kliko

Gazeta, Shkurt 2019 - Klik

Gazeta, Janar 2019 - Kliko

Gazeta, Dhjetor 2018 - Kliko

Gazeta, Nëntor 2018 - Kliko

Gazeta, Tetor 2018 - Kliko

Gazeta, Shtator 2018 - Kliko 

Gazeta, Gusht 2018 - Kliko

Gazeta, Korrik 2018 - Kliko 

Gazeta, Qershor 2018 - Kliko

Revista, Maj 2018 - Kliko
Revista, Prill 2018 - Kliko
 

Revista, Mars 2018 - Kliko

Revista, Shkurt 2018 - Kliko

Revista, Janar 2018 - Kliko  

Revista, Dhjetor 2017 - Kliko
Revista, Nëntor 2017 - Kliko

Revista, Tetor 2017 - Kliko
Revista, Shtator 2017 - Kliko

Revista, Gusht 2017 - Kliko 

Revista, Korrik 2017 - Kliko
Revista, Qershor 2017 - Kliko

Revista, Maj 2017 - Kliko
Revista, Prill 2017 - Kliko 

Revista, Mars 2017 - Kliko

Revista, Shkurt 2017 - Kliko

Revista, Janar 2017 - Kliko

Revista, Dhjetor 2016 - Kliko 

Revista, Nëntor 2016 - Kliko 

Revista, Tetor 2016 - Kliko

Revista. Shtator 2016 - Kliko

Revista. Gusht 2016 - Kliko

Revista, Korrik 2016 - Kliko

Revista, Qershor 2016 - Kliko

Revista, Maj 2016 - Kliko

Revista, Prill 2016 - Kliko

Revista, Mars 2016 - Kliko

Revista, Shkurt 2016 - Kliko

Revista, Janar 2016 - Kliko
Revista, dhjetor 2015- Kliko

Revista, nentor 2015- Kliko

 Revista, Tetor 2015- Kliko

Revista, Shtator 2015- Kliko

Revista, Gusht 2015- Kliko

Revista, Korrik 2015 - Kliko

Revista,  Qershor 2015 - Kliko

Revista,  Maj 2015 - Kliko

Revista,  Prill 2015 - Kliko

Revista, Mars 2015 - Kliko 

Revista, Shkurt 2015 - Kliko
Revista, Janar 2015 - Kliko

Revista, Dhjetor 2014 - Kliko

Revista, Nëntor 2014 - Kliko

Revista, Tetorë 2014 - Kliko
Revista, Shtator 2014 - Kliko
Revista, Gusht 2014 - Kliko

Revista, Korrik 2014 - Kliko
Revista, Qershor 2014 - Kliko

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook