Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Ngritje profesionale

Kolegji "GLOBUS", Pristhinë, studime Bachelor dhe Master me zbritje prej 10%

Kolegji "UNIVERSUM", Prishtinë, studime Bachelor dhe Master me zbritje 30 %

Shoqata "TEACH FOR KOSOVA", Prishtinë,zotohet që brenda një periudhe 2 vjeçare: Do të përgatisë dhe organizoj së paku një trajnim në vit për një grup mësimdhënësish të bashkëzgjedhur me SBASHK;Do të bashkërendoj kapacitetet për ofrim të trajnimeve me SBASHK;Bashkë me SBASHK-un, do të hulumtoj nevojat për ngritje të kapaciteteve të mësimdhënësve në nivelin parauniversitar

Academic Englich Center” në objektin e saj dhe me mësimdhënës profesional do të ofrojë  mundësinë  për gjuhë angleze në profesion me zbritje prej 50 % nga çmimi i caktuar nga kjo Qendër për këtë aktivitet, shumë të cilën do ta paguajnë  pjesëmarrësit në programin  “Gjuhë angleze në profesion”. Adresa: në Prishtinë, në rrugën  Sylejman Vokshi, nr. 76/7, nr.kontaktues: 045 923 695

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2023

sbashk2023

 

 

 

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook