Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK-u vizitoi DKA-në e Prishtinës

U bashkëbisedua lidhur me përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor

Prishtinë, 01.09.2020

fotoKryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer Ymeri janë takuar në ambientet e DKA-së së Prishtinës me drejtoren Shpresa Shala. Temë kyçe e bashkëbisedës në këtë takim ishte rrjedha e përgatitjeve që janë bërë e po bëhen në institucionet arsimore të komunës së Prishtinës për nismën e vitit shkollor më 14 shator.
Drejtorja Shala është shprehur e kënaqur me bashkëpunimin korrekt me SBASHK-un dhe ka treguar për angazhimet e shumta që janë bërë gjatë gjithë verës në përgatitjen e Udhëzimeve konkrete e pastaj edhe me angazhimet konkrete në institucionet arsimore. Ajo vlerëson se falë përkushtimit të DKA-së, drejtorëve dhe stafit dhe gjithë të punësuarve në shkolla e institucione të tjera janë bërë përgatitje të nivelit më të lartë të mundshëm dhe se 14 shatori do t'i gjejë të përgatitura institucionet arsimore për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë përgëzuar drejtoren për angazhimet dhe arritjet dhe e kanë falënderuar atë për bashkëpunimin korrekt me SBASHK-un në përpjekjet e përbashkëta në shërbim të arsimit. Ata i janë drejtuar drejtores me lutjen që mësimdhënësit e kësaj komune të lirohen gjatë këtij viti shkollor nga obligimi i shënimit të orëve mësimore në ditarët elektronik, por ato t'i shënojnë në ditarët klasik, ndërsa pjesën tjetër të aktiviteteve dhe vlerësimin e nxënësve ta bartin në ditarët elektronik.
Drejtorja Shala ka aprovuar kërkesën e SBASHK-ut që nesër ajo me përfaqësues të SBASHK të vizitojnë ndonjë nga institucionet arsimore për të parë nga afër përgatitjet dhe angazhimet që janë duke u bërë me qëllim të përgatitjes për fillimin vitit të ri shkollor.

SBASHK nis me ciklin e ri të trajnimeve nga larg

Pjesëmarrësit vlerësojnë lart angazhimet e SBASHK-ut

Prishtinë, 29.08.2020

118573615 316609316287201 1533489204198278778 nNë takimin e Këshillit Drejtues dhe kryetarëve të nivelit komunal dhe të Universiteteve,pasi është bërë analiza e përgatitjes së institucioneve arsimore për vitin e ri shkollor dhe janë marrë vendime konkrete,që u bënë publike,koordinatori për organizmim të brendshëm, Ymer Ymeri duke iu përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve ,ka treguar për gatishmërinë e tij dhe tè stafit qendror lidhur me nisjen e ciklit të trajnimeve nga larg.
Në kuadër të këtij angazhimi në shërbim të anëtarësisë kjo e shtunë shënoi nisjen e trajnimeve në "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokeatik", me trajnerin Sami Shala, "Mësimdhënia e gjuhës shwipe dhe letërsisë për cikllin fillor dhe të mesëm" me trajnerin Mentor Mani, trajnimi "Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social" me trajnerin Blendor Shatri dhe trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerin prof dr. Hysen Sogojeva.118564280 440085966910696 1665053434646573508 n
Trajnimet ishin caktuar të fillonin me diferencë kohore nga 10 minuta prej njëri-tjetri me qëllim që të kyçedhin kryetari Jasharaj, Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me anëtarë tè stafit dhe kryetari i nivelit sindikal komunal për Prishtinën, Ahmet Pllana.
Kryetari i SBASHK -ut Rrahman Jasharaj duke u kyçur në të katër këto trajnime ka falënderuar koordinatorn Ymeri dhe stafin për angazhimet dhe arritjet e shumta nè shërbim të anëtarësisë.Ai ka falënderuar edhe trajnerët dhe ka përgëzuar pjesëmarrësit për pjesëmarrje në këtë aktivitet. Pjesëmarrësit i ka përshëndetur edhe kryetari i nivelit sindikal komunal Ahmet Pllana, i cili pastaj ka shprehur respekt të lartë për angazhimet e kryetarit dhe stafit qendror në shërbim të anëtarësisë. Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri u është përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve dhe u ka kujtuar atyre çështje nga rregullat lidhur me trajnimet dhe pjesëmarrjen pë katër ditë në këtë aktivitet.

U mbajt takimi me Këshillin Drejtues dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal

SBASHK-u u propozon institucioneve që të shtyhet viti shkollor për disa ditë

Prishtinë, 27.08.2020
118542208 1227828420902121 3268377002334827007 nMe qëllim të analizës së përgatitjes për fillimin e vitit të ri shkollor dhe masave që janë marrë nga institucionet për krijimin e sigurisë së mjaftueshme të ruajtjes së shëndetit të nxënësve dhe personelit arsimor, SBASHK-u ka mbajtur takim nga larg me kryesinë, kryetarët e nivelit komunal dhe Universiteteve dhe me anëtarët e Këshillit Drejtues.
Pjesëmarrësit e këtij takimi kanë deklaruar vlerësimet lidhur me gjendjen momentale në institucionet arsimore nga këndvështrimi i udhëheqësve sindikal. Ata kanë deklaruar se personeli arsimor dhe tekniko-ndihmës shprehin vullnetin për të nisur mësimin në objektet shkollore duke përkrahur në këtë mënyrë masterplanin e MASH e të miratuar nga Qeveria, por numri më i madh i pjesëmarrësve kanë shprehur shqetësimin se shkollat ende nuk janë përgatitur për të nisur vitin e ri shkollor sipas kushteve të parapara për masat mbrojtëse dhe plani i MASH-it. Duke argumentuar ata kanë përmendur se pjesa më e madhe e shkollave ende nuk është dezinfektuar, dhomat e mësimit nuk janë pajisur me dezinfektues për duar, nuk janë siguruar maskat mbrojtëse për personelin arsimor, nuk është përgatitur lista e mësimdhënësve rezervë për të zëvendësuar mësimdhënësit e sëmurë e as nuk është shpallur ndonjë thirrje a konkurs për mësimdhënës vullnetar, nuk janë përgatitur dhomat e mësimit për të siguruar distancën e duhur sociale, por nuk janë bërë edhe përgatitje të tjera brenda ambienteve shkollore.
Nga ana tjetër SBASHK-ut kanë nisur t'i vijnë informacione se ka tendenca nga ndonjë DKA dhe ndonjë drejtor shkolle që mjetet higjienike dhe dezinfektuesit t'i sigurojnë përmes prindërve, qoftë duke mbledhur para nga prindërit, qoftë duke sjellë prindërit dezinfektues në shkollë. SBASHK-u ëhstë kundër iniciativave të tilla sepse në këtë situatë të rënduar sociale e ekonomike nuk është e drejtë të ngarkohen edhe më shumë apo të vihen një pjesë e tyre në pozitë të keqe para të tjerëve ngase nuk kanë mundësi të jenë pjesë e këtij aktiviteti, të cilin SBASHK-u kërkon të ndalet dhe kërkesat e shkollave në rrethanat e reja të sigurohen nga buxheti shtesë prej 9.5 milionë, që ka ndarë Qeveria e Kosovës.118614817 2677909962426013 8667016043444640429 n
SBASHK-u edhe në këtë takim ka përkrahur deklarimet e MASH-it dhe Qeverisë për sigurimin e një fondi për pagesën gjatë kohës së pandemisë për mësuesit e sëmurë rëndë .
Duke shprehur vullnetin dhe dëshirën e sinqertë që viti i ri shkollor të nis së mbari dhe që institucionet arsimore të jenë plotësisht të përgatitura në plotësimin e udhëzimeve të Institutit të Shëndetit Publik në përpjekje për ruajtjen e shëndetit të nxënësve dhe personelit arsimor SBASHK-u u drejtohet Qeverisë dhe MASH-it me zërin e punëtorëve arsimor që nisja e vitit të ri shkollor të shtyhet për 10 ditë.
Kryesia, Këshilli Drejtues dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve pas shumë diskutimeve dhe bazuar edhe në komunikimin gjatë gjithë kohës me veprimtarët sindikal nxjerr konkluzionet me të cilat publikisht njofton Qeverinë, MASH-in dhe gjithë opinionin:
1. Të pajisen shkollat me dezinfektues,
2. Të caktohen persona përgjegjës, po jo mësimdhënësit , për matjen e temperaturës së nxënësve,
3. Të ketë personel mjekësor kujdestar së paku në shkollat që kanë më shumë se 500 nxënës,
4. Të sigurohen maska dhe mjete mbrojtëse për punëtorët arsimor,
5. Të ketë lista të mësimdhënësve rezervë,
6. Të lëshohen vendime për lirimin e përkohshëm nga procesi mësimor të punëtorëve arsimor të sëmurë dhe ata të vazhdojnë të marrin paga gjatë gjithë kohës së pandemisë,
7. Të krijohen mundësi për kryerjen e testit për Covid të personelit arsimor,
8. E-shkollori dhe nisma për ditarët digjital të implementohet pas pandemisë Covid-19.
Këto janë disa nga kërkesat e domosdoshme që duhen plotësuat para fillimit të vitit të ri shkollor.

Takimi nga larg me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Bashkëbisedë për vitin e ri shkollor dhe për trajnimet

Prishtinë, 19.08.2020
117820912 774199090006265 6689955743080949465 nPër të marrë opinionet momentale të kolegëve tanë lidhur me opsionet e deklaruara të MASH-it për fillimin e vitit të ri shkollor dhe për t'i përcjellë ato në takimin që ishte organizuar po të martën me pjesëmarrje të institucioneve qendrore e lokale, është mbajtur takimi nga larg me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve.117852722 923369451407785 438378080253053840 nNë hapje të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka dhënë një raport të përmbledhur për angazhimet e bëra, për takimin me Ministrin Ramë Likaj dhe për takimin nga larg me Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Avdullah Hoti. Jasharaj deklaroi se në takim me Ministrin e MASH është bashkëbiseduar për tri opsionet e bëra publike lidhur me mundësinë e fillimit të vitit të ri shkollor, për çështjen e kolegëve tanë që janë në sistemin arsimor e që kanë 180 kredi, për kolegët tanë me sëmundje të rënda dhe për nismën e procesit të negocimit për Kontratën Kolektive të Arsimit të Kosovës.
Pas kësaj kryetarët e nivelit komunal sindikal kanë debatuar për opsionet e fillimit të vitit të ri shkollor duke u shprehur se punëtorët e arsimit janë të përkushtuar dhe se për ta lajmi më i mirë do të ishte vendimi i institucioneve për të nisur me procesin mësimor në shkolla, por duke krijuar institucionet siguri dhe duke marrë masa mbrojtëse kundër Covid-19 për nxënësit, mësimdhënësit dhe personelin tjetër arsimor. Ata janë shprehur se në cilin do variant që do të miratohet, SBASHK-u nuk do të lejojë të ketë ngarkesë në normat e mësimdhënësve dhe se do të përcjellët me kujdes situata. Nëse nuk respektohen protokollet e nënshkruara për masat mbrojtëse, atëherë do të përcjellën këto situata dhe do të thirret Këshilli Drejtues për të marrë vendim, i cili mund të jetë edhe për ndërprerjen e një procesi arsimor të tillë.117873784 2504441619847486 846303066305483327 nPas kësaj koordinatori për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri ka bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e takimit për trajnimet, organizimi i të cilave do të vazhdojë sipas kërkesave të kolegëve tanë kudo në Kosovë. Kryetarët e nivelit komunal janë udhëzuar të fillojnë komunikimin me anëtarësinë dhe të shohin kërkesat e tyre për trajnimet.


SBASHK po të martën në takimin me institucionet qendrore e lokale
Po të martën MASH kishte organizuar një takim me pjesëmarrjen e zv/kryeministrit Besnik Tahiri, Ministrit Ramë Likaj , sekretarit të përgjithshëm Agim Bërdyna, kryetarit të Asociacionit të Komunave, kryetarit të DKA-ve Besim Avdimetaj bashkë me kolegët e tij nga e tërë Kosova, kryetarit të SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj. Në hapje të këtij takimi në ambientet e hotelit "Emerald", sekretari i përgjithshëm në MASH, Agim Bërdyna ka përshëndetur zv/kryeministrin Tahiri, ministrin Lika, kryetarin e Asociacionit të komunave, atë të DKA-ve dhe kryetarin e SBASHK-ut dhe pas kësaj ka kujtuar temat e debatit.foto2 takimi
Ministri Likaj ka prezantuar angazhimet e bëra në MASH lidhur me fillimin e vitit të ri shkollor duke cekur edhe të tri versionet, që janë bërë publike. Ai ka kërkuar diskutim të lirshëm dhe mendime konkrete nga drejtorët e DKA-ve. Në fjalën e tij zv/kryeministri Tahiri ka deklaruar se Qeveria do të përkrah MASH-in dhe institucionet tjera në angazhimet për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor.
Kryetari i SBASHK-ut ka përcjellë në këtë takim qëndrimet që janë marrë në takimin me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve.

Ministri Likaj u takua me kryetarin e SBASHK-ut

Përgatitjet për vitin e ri shkollor dhe kërkesat konkrete të SBASHK-ut
Prishtinë, 10 gusht 2020
Foto nga takimiMinistri i Arsimit dhe Shkencës Ramë Likaj bashkë me shefin e kabinetit të tij Gëzim Berisha janë takuar me kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj. Ministri Likaj ka informuar kryetarin e SBASHK-ut për gjithë angazhimet e bëra deri tani për fillimin e vitit të ri shkollor bazuar në rrethanat aktuale duke theksuar se janë përgatitur nga MASH-i tri opsionet e mundshme dhe se për to do të diskutohet edhe në instancat më të larta të shtetit. Kryetari Jasharaj ka thekuar se SBASHK me të gjitha mundësitë do të jetë në mbështetje në MASH-it lidhur me angazhimet për fillimin e vitit të ri shkollor. Kryetari Jasharaj ka thënë se cili do vendim lidhur me fillimin e vitit të ri shkollor nuk është i lehtë dhe se kërkon angazhimin, jo vetëm të MASH-it, DKA-ve dhe SBASHK-ut , por edhe të gjithë institucioneve qendrore e lokale. Mendojmë se duhet zhvilluar një debat edhe në Parlamentin e Kosovës në mënyrë që të nxjerrën ide dhe të caktohen detyra konkrete për të gjithë . Ai ka shtuar se nuk ka qenë veprim i drejt shkurtimi i mjeteve buxhetore të MASH-it me rastin e rishikimit të buxhetit sepse në cilën do variant që nis viti shkollor konsiderojmë se MASH-i ka pasur nevojë për mbështetje shtesë buxhetore e jo të ndodhin shkurtime.
Në vazhdim të këtij takimi është arritur marrëveshja që të formohen komisionet nga MASH-i dhe SBASHK-u për të negociuar lidhur me Kontratën e re Kolektive të Arsimit të Kosovës në mënyrë që pas arritjes së marrëveshjes për tekstin përfundimtar edhe të nënshkruhet kjo Kontratë nga MASH-i dhe SBASHK-u.
Një çështje e rëndësishme që është debatuar në këtë takim është edhe ajo lidhur me mësimdhënësit e punësuar e që kanë 180 kredi. Të dy palët janë pajtuar që kjo çështje të analizohet dhe të merren hapat konkret për të zgjidhur ashtu si duhet duke ndryshuar Udhëzimin Administrativ 10/2018 dhe duke iniciuar mundësinë që të fillohet me programin për ngritjen e profesionale të tyre pa shkëputje nga puna.
Të dy palët janë pajtuar që me angazhime të përbashkëta të vazhdojnë përpjekjet që të arrihet zgjidhje e drejt dhe ligjore për punëtorët e arsimit që janë me sëmundje të rënda.
Ministri Likaj duke vlerësuar angazhimet e SBASHK-ut edhe në këtë takim është shprehur se do të vazhdojë bashkëpunimi dhe se përfaqësues të sindikatës do të jenë të përfshirë në të gjitha komisionet dhe grupet punuese , kudo që kanë mundësi të japin kontributin e tyre në shërbim të arsimit.

Me anëtarët e SBASHK-ut në bregdetin shqiptar

Respekt meritor për SBASHK-un dhe për stafin e "Bonita"
Prishtinë, 17.07.2020
kjo1Ishin krijuar vështirësi shtesë për shkak të pandemisë, por stafi i SBASHK-ut me angazhime shtesë e në komunikim të vazhdueshëm me veprimtarët sindikal të nivelit komunal e të Universiteteve kanë arritur të përmbyllin me sukses të plotë njërin nga aktivitetet e veçanta në shërbim të anëtarësisë. Tradita e mirë e dërgimit për pushime në bregdetin shqiptar e qindra anëtarëve të SBASHK-ut vazhdoi edhe këtë vit.
Me qëllim që të respektohen në përpikëri të gjitha këshillat dhe vendimet e institucioneve gjegjëse shtetërore të Kosovës dhe Shqipërisë janë bërë gjithë angazhimet nga komisioni i SBASHK-ut për përgatitjen e pushimeve dhe nga stafi i "Bonita".
Pasi janë kryer me sukses gjithë përgatitjet pushimet filluan më 6 korrik. Në grupin e parë të pushuesve ishin Vushtrria, Mitrovica, Leposaviqi, Zveçani, Skenderaj, Prizreni, Kaçaniku, Hani i Elezit, Ferizaj, Shterpca, Shtime, Suhareka, Klina, Istogu, Peja, Deçani e Juniku. Ditët shoqëruar me humorin e lehtë në bashkëbisedat mes kolegëve dhe me valët e qeta të detit shqiptar kanë ikur shpejtë. Madhështinë i shtonin pushimeve mbrëmjet me freskun e lehtë shoqëruar nga ritmi i melodive dhe këngës shqipe dhe i valles me motive kreshnike nga bjeshkët e Kelmendit, që këtu i solli Ansambli Autokton "Rugova".
Erdhi 12 korriku dhe drejt bregdetit shqiptar filluan rrugëtimin pushuesit e grupit të dytë. Janë kolegët tanë sindikalistë të përzgjedhur nga Lipjani, Kastrioti(Obiliqi), Biblioteka Kombëtare, Qendra e studentëve, Fushë Kosova, Drenasi, Podujeva, Prishtina, Universitetet, Kamenica, Gjilani,Vitia, Kllokoti, Dragashi, Malisheva, Rahoveci, Gjakova dhe Mamusha. Mikpritja e pronarit dhe e stafit të Kompleksit Hotelier Turistik "Bonita" dhe angazhimi në nivel të lartë i stafit të SBASHK-ut ka bërë që kolegët tanë ta harrojnë lodhjen e rrugës dhe pasi janë akomoduar dhe kanë drekuar janë shoqëruar me valët e qeta të detit shqiptar.kjo2
Në këtë shkrim përmbyllës për këtë aktivitet të qëlluar e të vlerësuar lart nuk do të flasim ne anëtarët e zyrës për informim të SBASHK-ut, por do përcjellim te lexuesit disa nga opinionet dhe vlerësimet e pushuesve, ashtu si janë shprehur vetë ata.
"Në Kosovë po jetonim me ankthin e lajmeve për Covidin e këtu pushuesit kanë gjetur qetësinë, që reflekton me ngjyra drite e jete. Mbrëmjet me muzikën e bukur shqiptare ia shtojnë bukurinë atmosferës së qetë dhe shoqërohen me ritmin e qetë të valëve të detit shqiptar", ka shkruar në fletoren e përshtypjeve Rexhepi nga Ferizaj.
"I jemi shumë mirënjohës kryetarit Jasharaj dhe stafit qendror të SBASHK-ut që vazhdoi me traditën e mirë. Mikpritja dhe respekti i stafit të "Bonita". E madhe kjo mikpritje aq sa është i madh vetë deti shqiptar. Kjo na ngjalli emocione dhe na bëri të kthehemi në kujtimet e së kaluarës për Shqipërinë nënë. Tani jemi një dhe askush nuk mund të na ndaj", kanë bartur emocionet e tyre në fletoren e përshtypjeve kolegët tanë sindikalistë Xaviti, Ganiu e Gazmendi.
"Respekt për SBASHK-un. Respekt për përkushtimin e angazhimet e kryetarit Jasharaj. Respekt për z. Ymeri dhe të gjithë stafit qendror. Respekt dhe ju faleminderit pronarit dhe stafit të "Bonita". Ishin ditë të bukura këto që i kaluam buzë detit shqiptar", ka shprehur përshtypjet e tij anëtari i SBASHK-ut, Sylejmani nga Pasjaku.
kjo3Janë tri fletore me përshtypjet e pushuesve që do të ruhen në arkivin e SBASHK-ut. Ne për lexuesit tanë të nderuar do të botojmë edhe në ditët në vijim fragmente nga këto përshtypje e madje një pjesë të tyre edhe do t'i përcjellim ashtu si janë shkruar.
Bashkë e në SBASHK do të vazhdojmë rrugëtimin në përpjekje për realizimin e kërkesave të anëtarësisë dhe në arritjen e sukseseve të reja. Na priftë e mbara.

SBASHK-u me grupin e dytë të pushuesve në bregdetin shqiptar

Pushuesit shprehin respektin dhe krenarinë për sindikatën e tyre
Prishtinë, 13.07.2020
deti2Një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të SBASHK-ut nga Vushtrria, Mitrovica, Leposaviqi, Zveçani, Skenderaj, Prizreni, Kaçaniku, Hani i Elezit, Ferizaj, Shtërpca, Shtime, Suhareka, Klina, Istogu, Peja, Deçani e Juniku po përbënin grupin e parë të pushuese që në mënyrë të organizuar erdhën në Kompleksin Hotelier Turistik "Bonita" më 6 korrik në kuadër të aktivitetit tradicional të SBASHK-ut për organizimin e pushimeve në shenjë respekti për punën e përkushtimin e anëtarëve në shërbim të arsimit. Ata ishin shprehur shumë të kënaqur me organizimin dhe mikpritjen nga pronari dhe stafi në "Bonita".
Ditët u kalonin shpjet në shoqëri me valët e qeta të detit shqiptar, kurse në mbrëmje, duke respektuar masat dhe kujdesin, bëheshin pjesë e atmosferës plot emocione krijuar nga këngët e vallet shqipe nga mjeshtër të muzikës shqiptare. Në këtë atmosferë plot emocione ishte bërë pjesë edhe Ansambli Autokton "Rugova", që në shenjë respekti për angazhimet nëpër vite e dekada të mësuesit ,kishin ardhur të ndajnë këto momente gëzimi dhe kishin sjellë në Durrës veshjet dhe këngën e vallen e ruajtur nëpër dekada e shekuj. Kjo vizitë u mundësua falë vullnetit të këtyre artistëve dhe mikpritjes së pronarit të "Bonita".Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në fjalën përshëndetëse është shprehur krenar me koleget e kolegët e tij, që me sjelle dinjitoze kishin përfaqësuar e ruajtur figurën e mësuesit. Ai ka falënderuar edhe pronarin dhe stafin e "Bonita" , maestron e muzikës Bardhin dhe Ansamblin Autokton "Rugova". Pushuesve të grupit të parë po u iknin shpejt ditët e pushimit dhe shumë nga ta përshtypjet i kanë lënë të shkruara dhe ato do të botohen në shkrimet e radhës.
Ishte ditë e shtunë dhe pushuesit e grupit të parë duke këmbyer numra telefoni e adresa me njëri tjetrin dhe duke u përshëndetur me stafin e "Bonita"u nisen drejt Kosovës me autobusët e "Boletini Turist". Stafi në "Bonita" nisi punën dhe përgatitjet për t'i pritur mysafirët e radhës sepse po vinin grupi i dytë i pushuesve në aktivitetin rekreativ organizuar nga SBASHK.
Komisioni për organizimin e këtij aktiviteti ishte në krye të detyrës. Që në orët e hershem të mëngjesit po mbahej komunikimi me përgjegjësit e udhëtimit. Pushuesit nga Lipjani, Kastrioti(Obiliqi),Biblioteka Kombëtare, Filarmonia e Kosovës, Qendra e studentëve, Fushë Kosova, Drenasi, Podujeva, Prishtina, Universitetet ,Kamenica, Gjilani,Vitia, Kllokoti, Dragashi, Malisheva, Rahoveci, Gjakova dhe Mamusha po vinin si pjesë e grupit të dytë që po niste pushimin e merituar nga 12 korriku e për 5 ditë me radhë.
Me përkushtim e angazhim të shtuar është bërë akomodimi i pushuesve. Ata pastaj duke respektuar rregullat e distancës dhe kujdesit të shtuar kanë drekuar dhe pastaj janë gjendur në plazhin e bregdetit shqiptar. Pas plazhit ata nuk kanë hezituar të takoheshin individualisht e në grupe të vogla me kryetarin e SBASHK-ut për të bashkëbiseduar e për ta bërë ndonjë foto të rastit.deti22
Edhe këta pushues janë mirënjohës për këtë aktivitet dhe shprehin respektin dhe krenarinë për SBASHK-un duke vlerësuar lart përkushtimin dhe angazhimet e stafit qendror dhe të veprimtarëve sindikal nëpër komuna e Universitete në shërbim të anëtarësisë. Mbrëmja e së dielës shoqërohej me flladin e lehtë që vinte nga deti dhe me vallen e këngën e bukur shqipe. Anëtarët e SBASHK-ut këtu po ndjehen të relaksuar dhe janë shumë të kënaqur me kushtet e ofruara në "Bonita" dhe me sjelljet e kulturuara të stafit. Ata bashkërisht po kujdesen për respektimin e rregullave, që është për të mirën e të gjithëve. Ditët në bregdetin shqiptar e në një atmosferë të tillë ikin shpejt. Edhe pushuesit e grupit të dytë përshtypjet e tyre do t'i shënojnë në fletore . Kryetari i SBASHK-ut shpreh respekt të lartë për gjithë pushuesit që kishin sjellje të kulturuara e dinjitoze. Kryetari shpreh respekt të lartë dhe përgëzon për gjithë atë punë e përkushtim në përgatitjen e këtij aktiviteti komisionin qendror Ymerin, Blendin, Nezin, Afërditën, Vlorën, Albinen dhe përgjegjësit e angazhuar për rrjedhën e mbarë të udhëtimit dhe qëndrimit në Durrës.
Bashkë e në SBASHK në përballje me sfidat e kohës dhe në angazhimet e përkushtimin për arritje të reja në shërbim të anëtarësisë.

Atmosferë e këndshme pranë valëve të detit shqiptar

Anëtarët e SBASHK-ut respekt të lartë për sindikatën e tyre dhe mikpritjen
Prishtinë, 09.07.2020
detStafi i SBASHK-ut dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal e të Universiteteve kishin bërë shumë angazhime me qëllim që të realizohet edhe në këtë verë tradita e mirë për dërgimin e një numri të konsideruar të kolegëve tanë për pushime meritore në bregdetin shqiptar. Situata e re kërkoi më shumë angazhime e kujdes dhe pas konsultimeve të vazhdueshme me koleget e kolegët tanë që ishin përzgjedhur nga shkollat e njësitë akademike për të shkuar në bregdetin shqiptar, u nis së realizuari ky aktivitet.
Për të qenë organizimi sa më i mirë dhe në koordinim me stafin përgjegjës të Kompleksit Hotelier e Turistik "Bonita" të 400 pushuesit janë ndarë në 2 grupe për të shkuar në bregdetin shqiptar.
Të hënën e 6 korrikut grupi i parë me koleget e kolegët tanë nga Vushtrria, Mitrovica, Leposaviqi, Zveçani, Skenderaj, Prizreni, Kaçaniku, Hani i Elezit, Ferizaj, Shtërpca, Shtime, Suhareka, Klina, Istogu, Peja, Deçani e Juniku kanë arritur në Kompleksin Hotelier e Turistik "Bonia". Përgjegjësit e caktuar nga SBASHK-u ishin të përkushtuar dhe rrugëtimi drejt Durrësit kishte kaluar mirë e në atmosferë të këngës e humorit të lehtë. Stafi në "Bonita" kishte bërë gjithë përgatitjet dhe masat e caktuara të kujdesit në institucionin gjegjës po respektoheshin në përpikëri.
dettPushuesit duke shprehur respekt meritor për SBASHK-un dhe mikpritjen e pronarit dhe stafit te "Bonita" janë ndjerë mirë e të relaksuar. Ata janë akomoduar dhe janë drejtuar pastaj drejt detit për të shoqëruar bisedat e këngën e lehtë me melodinë e valëve të detit shqiptar.
-Po ikin shpejt ditët, dëgjohen duke thënë shumë nga pushuesit.
-Po e vazhdojmë pushimin edhe një javë, i drejtohet një anëtar i SBASHK-ut kryetarit Jasharaj dhe shumë të tjerë e duartrokasin këtë ide. Kryetari i SBASHK-ut nuk fsheh gëzimin për këtë atmosferë dhe i përgëzon gjithë anëtarët e SBASHK-ut këtu që me sjellje dinjitoze po përfaqësojnë në mënyrë të denjë figurën e mësuesit nga Kosova.
- E kishim vazhduar edhe një javë more, po të dielën vjen grupi tjetër me 200 e më shumë kolege e kolegë, flet kryetari. Kujdestarët e caktuar nga stafi qendror janë vazhdimisht në lëvizje e në komunikim me pushuesit. Ata kishin uruar që në mbrëmje të kishte atmosferë feste përmes tingujve të valles e këngës shqipe. Stafi përgjegjës i "Bonita" ishte përkujdesur edhe për këtë dhe në çdo mbrëmje, duke respektuar distancën, pushuesit të relaksuar e të kënaqur nga uji i mrekulluar i detit shqiptar, bëheshin bashkë me këngën e bukur shqipe, që shoqërohej shpesh edhe me urimet për ditëlindjen e ndonjë pushuesi, i cili nuk fshihte gëzimin e krenarinë dhe ngrihej në këmbë duke përshëndetur nga larg pushuesit dhe këngëtarin dhe mjeshtrin e instrumenteve muzikore.
Pushuesit flasin me krenari për përkushtimin dhe arritjet e shumta të sindikatës së tyre, pra të SBASHK-ut dhe shpesh bëjnë foto me kryetarin e stafin e po ashtu edhe bashkëbisedojnë për çështje arsimore e sindikale. Ata tregojnë se janë shumë të kënaqur me kushtet në këtë Kompleks Hotelier e Turistik dhe mendimet e tyre do t'i shpalosin shumë nga ta edhe në fletoret e përshtypjeve dhe shumë nga to edhe do të publikohen në ueb faqen dhe në gazetën e SBASHK-ut "Arsimimi sot".
Në këtë shkrim ne po përcjellim të lexuesit e nderuar vetëm disa nga to.
"Është një aktivitet shumë i qëlluar i SBASHK-ut. Përgëzoj stafin qendror për gjithë angazhimet. Kemi qenë vazhdimisht në komunikim me ta gjithë ne pushuesit dhe çdo gjë kishte dhe ka rrjedhë të mbarë. Ne mësimdhënësit e Kosovës ishim të përkushtuar në mësimin nga largësia dhe ky pushim është dhuratë meritore dhe na mundëson që të relaksohemi. Stafi i Hotelit është në nivel të detyrës dhe të bën të ndjehesh mirë nga mikpritja dhe respekti. Faleminderit SBASHK", ka shkruar mësimdhënësja Sadete Spanca, që është njëra pushueset e përzgjedhura dhe vjen nga komuna e Vushtrrisë.
" E vlerësoj shumë lart këtë aktivitet të SBASHK-ut , që mundësoi organizimin kaq të mirë të pushimit meritor për një numër të konsideruar të anëtarësisë. Kemi kaluar edhe gjatë këtij viti nëpër shumë sfida. Ne po respektojmë këshillat e institucioneve gjegjëse dhe jemi të kujdesshëm. Kjo është lehtë të bëhet në këto ambiente dhe përkushtimit të kujdestares dhe të gjithë stafit te "Bonita". Falënderoj SBASHK-un për përkushtimin në shërbim të anëtarësisë", shprehet mësimdhënësja Adelina Gjinovci nga komuna e Skenderajt.
detttt"Atmosferë e mirë kjo. Këtë kënaqësi e atmosferë të mrekullueshme për punëtorët e arsimit e bën vetëm SBASHK-u", shprehet i gëzuar e me emocione", kolegu ynë Mustafë Kajtazi, i cili edhe ka gjiruar momente të vallëzimit në plazh.
Njëri nga 200 pushuesit e grupit të parë është edhe mësimdhënësi e poeti nga Peja, Agim Desku.
"SBASHK-un e fisnikëron përkushtimi dhe arritjet e shumta në shërbim të anëtarësisë. Ky është njëri nga aktivitet e shumta dhe është shumë i qëlluar. Kujdesi e mikpritja këtu janë shembullore. Valët e detit shqiptar dhe atmosfera festive të bëjnë të ndjehesh mirë e i relaksuar", thotë Desku dhe me siguri ai do të shpreh në vargje përshtypjet e tij për t'i botuar në njërën prej veprave letrare të radhës.
Ditët po ikin. Kujtimet do të mbesin. Stafi i SBASHK-ut ndjehet krenar pse është vazhdimisht në shërbim të anëtarësisë, e cila di të vlerësojë e çmos përkushtimin dhe arritjet e sindikatës së tyre.
SBASHK-u dhe pronarët e stafi i "Bonita" për të krijuar atmosferë të bukur kanë përgatitur edhe një befasi për pushuesit. Pritet që atmosferës festive t'i shtohen një numër i anëtarëve të Ansamblit Autokton "Rugova", Ata në shenjë respekti për punëtorët e arsimit dhe përkushtimin e vazhdueshëm vullnetarisht do të sjellin para pushuesve veshjet kombëtare fragmente të valles së bjeshkëve të Kelmendit.

Përfundim i suksesshëm i trajnimeve të filluara më 26 qershor

Pjesëmarrësit shprehin respekt të lartë e meritor për SBASHK-un
Prishtinë, 30.06.2020
kjoKrahas përkushtimit e angazhimit shembullor në realizimin e mësimit në distancë, një numër i madh i mësimdhënësve të Kosovës kishin shprehur kërkesa për mbajtjen e trajnimeve nga larg. Stafi qendror pa u kursyer e pa shikuar orarin, punoi pa ndalur dhe arriti me përpikëri të realizojë kërkesat e të gjithë mësimdhënësve nga e tërë Kosova për trajnime.
Ky aktivitet po shënonte përmbylljen më herët, por kishin ardhur kërkesa të shumta nga kolegët tanë dhe stafi i SBASHK-ut në koordinim me trajnerët dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe SBASHK-u vazhdoi me këtë aktivitet. U analizuan kërkesat emër për emër, u bënë gjithë përgatitjet nga stafi qendror dhe nisen angazhimin për së mbari 10 grupe mësimdhënësish në trajnimet "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm", "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar","Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social" dhe "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik". Të gjitha këto grupe kanë nisur trajnimet më 26 qershor për të vazhduar në dy ditët e vikendit dhe të hënën, kur 9 grupe përfunduan me sukses trajnimet e filluara, kurse një grup në marrëveshje mes pjesëmarrësve dhe trajnerit ka përfunduar të martën trajnimin e nisur më 26 qershor.kjooo
Gjatë gjithë ditëve të trajnimit koordinatori për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, zyrtarja për trajnimet Albina Arifi dhe pjesa tjetër e stafit qendror janë kyçur vazhdimisht në trajnime duke qenë mbështetje e mirë për trajnerët dhe pjesëmarrësit dhe duke u përgjigjur edhe në pyetjet e tyre.
Pjesëmarrësit kanë shprehur respekt të lartë e meritor për SBASHK-un dhe për trajnerët, të cilët, siç thanë mësimdhënësit pjesëmarrës në trajnime ishin në nivel të detyrës dhe kanë ndikuar që trajnimet të kenë rrjedhë të marë dhe të përcillen me interesim të lartë nga pjesëmarrësit, të cilët janë të sigurt se kanë arritur të marrin njohuri të shumta, që do t'i përdorin në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim.
kjooooStafi qendror i SBASHK-ut shpreh respekt për trajnerët Mentor Mani, Besa Hoxha Krasniqi, që udhëhoqën me sukses dy grupe në trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm". Respekt për trajnerët Hysen Sogojeva, Jehona Oruqi, Skënder Gashi e Besim Kryeziu, që punuan me katër grupe në trajnimin ,"Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar". Janë angazhuar me përkushtim trajnerët Safet Beqiri e Blendor Shatri me dy grupe pjesëmarrësish në trajnimin ""Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social". Stafi qendror i SBASHK-ut shpreh respekt meritor edhe për trajnerët Sami Shala e Alban Zeneli që u angazhuan, si gjithmonë, me përkushtim me dy grupe pjesëmarrësish në trajnimin "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik".
Koordinatorët për trajnimet Vjollca Shala dhe Ymer Ymeri bashkë me kryetarin Jasharaj dhe anëtarët e stafit qendror kanë bërë një analizë të rrjedhës s trajnimeve dhe kanë vlerësuar lartë angazhimin e trajnerëve , përkushtimin e pjesëmarrësve dhe shembullin e angazhimit maksimal të stafit qendror. Ata urojnë që trajnimet e radhës në prag të vitit të ri shkollor të organizohen e mbahen në ambientet e institucioneve arsimore kudo në Republikën e Kosovës.albaniiii

SBASHK përmbyll sukses një aktivitet të veçantë në shërbim të anëtarësisë

Më shumë se 2000 mësimdhënës pjesëmarrës në trajnimet nga larg
Prishtinë, 26.06.2020
73399770 400944360809943 2331404727699246479 nMe qëllim që ta përmbyllin me sukses rrugëtimin e nisur muaj më parë me aktivitetin e trajnimeve për kolegët tanë kudo në Kosovë dhe për t'iu përgjigjur të gjitha kërkesave të anëtarësisë, që kanë ardhur përmes kryetarëve të nivelit komunal, stafi qendror ka bërë gjithë përgatitjet dhe në të premten e 26 qershorit është nisur me 10 grupe në trajnimet "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm" të konceptuar në 32 orë, "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", 28 orë "Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", që është i konceptuar në 32 orë, "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik", 32 orë. Këto grupe të trajnimit do të vazhdojnë aktivitetin edhe në ditët në vijim të udhëhequr nga trajnerët Mentor Mani, Besa Krasniqi, Skënder Gashi, Besim Kryeziu, Jehona Oruqi, Hysen Sogojeva, Safet Beqiri, Blendor Shatri, Sami Shala dhe Alban Zeneli.106457992 301877907641149 2405214996271001322 n
Të parët kanë nisur trajnimet kolegët tanë me dy grupe të trajnimit "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm", për të vazhduar edhe grupet tjera në distancë kohore nga 20 minuta me qëllim që kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, nënkryetarja Vjollca Shala, koordinatori për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri dhe kryetari i Kuvendit Sindikal për Arsimin e mesëm , Ahmet Pllana të kyçen në hapje të nisjes së trajnimeve dhe të bashkëbisedojnë me pjesëmarrësit.
Kryetari i SBASHK-ut ka përgëzuar pjesëmarrësit e këtij aktiviteti për angazhimin në realizimin e mësimit nga larg dhe për zellin e dëshirën e shprehur që të jenë pjesë e këtyre trajnimeve me qëllim që të shtojnë njohuritë dhe që ato t'i vënë në shërbim të ngritjes së vazhdueshme me nxënës. Kryetari Jasharaj , edhe gjatë gjithë këtij komunikimi ka falënderuar trajnerët për angazhimin maksimal dhe stafin qendror të SBASHK-ut e në veçanti koordinatorët e trajnimeve Vjollca Shalën dhe Ymer Ymerin.
106276643 633037397558016 5203453183171797762 nNënkryetarja Vjollca Shala në bashkëbisedë me pjesëmarrësit e të gjitha grupeve ka bërë një shpalosje të trajnimeve duke sjellë fakte e argumente se cilat njohuri ofrohen në secilin trajnim. Koordinatori për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri ka dhënë sqarime për trajnimet dhe u është përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve.
Kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar për Kryeqytetin, Ahmet Pllana duke përshëndetur pjesëmarrësit e të gjitha trajnimeve ka shprehur respekt të lartë për angazhimin e përkushtimin e stafit qendror të SBASHK-ut.
Pjesëmarrësit, trajnerët Mentor Mani, Besa Krasniqi, Skënder Gashi, Besim Kryeziu, Jehona Oruqi, Hysen Sogojeva, Safet Beqiri, Blendor Shatri, Sami Shala dhe Alban Zeneli dhe të gjithë bashkëbiseduesit janë bërë bashkë në urimin që trajnimet e radhës në prag të vitit të ri shkollor të organizohen në ambientet e institucioneve tona arsimore kudo në Kosovë.

SBASHK-u përmbyll edhe një aktivitet në shërbim të anëtarësisë

Përfundojnë me sukses trajnimet e nisura të premten e 19 qershorit
Prishtinë, 23.06.2020
104384520 191882585513356 1103103477885018683 nDitëve të vikendit, por edhe ditën e hënë e të martë kanë vazhduar trajnimet e nisura më 19 qershor. Pas 4 ditë pune e përkushtimi të trajnerëve, stafit qendror dhe angazhimit të pjesëmarrësve po përmbyllet me sukses edhe ky aktivitet i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë. Janë më shumë se 450 mësimdhënës nga komuna të Kosovës që ishin të ndarë në 8 grupe për të marrë pjesë sipas vullnetit të tyre në njërin nga trajnimet e licencuara të SBASHK-ut. Të premten kishin nisur angazhimin kolegët tanë në tri grupe të ndara me trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", udhëhequr nga trajnerët prof. Dr. Hysen Sogojeva, Mr. Fidan Shaqiri dhe Dr. Safet Beqiri. Gjatë gjithë ditëve të këtyre trajnimeve në to janë kyçur shpesh edhe kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, nënkryetarja Vjollca Shala, koordinatori për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri, zyrtarja për trajnime Albina Arifi dhe anëtarë të tjerë të stafit qendror me qëllim që të bashkëbisedojnë me pjesëmarrësit dhe të përgjigjen në pyetjet e tyre që kishin të bënin me Ligjin e pagave, nene nga Kontrata Kolektive dhe për angazhimet e aktivitetet sindikale . Trajnerët Sogojeva, Shaqiri e Beqiri janë shprehur të kënaqur me përkushtimin, vijueshmërinë dhe arritjet e treguara të pjesëmarrësve. Këta trajnerë kanë përgëzuar stafin qendror të SBASHK-ut për përkushtimin dhe angazhimin në realizimin e kërkesave të anëtarësisë.104603145 677871299462759 872133476187928372 n
Atmosferë pune e angazhimi për të marrë njohuri të reja është vërejtur për katër ditë me radhë edhe nga pjesëmarrësit e shumtë në trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm",të cilët kanë punuar në dy grupe të ndara e të udhëhequra nga trajneret Arbëresha Aliu e Pranvera Haziri.
Pjesëmarrje e madhe dhe dinamikë e punës është parë për katër ditë edhe në trajnimin "Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social", udhëhequr nga trajneri Blendor Shatri, i cili dijen dhe përvojën në temat kyçe të këtij trajnimi ka ditur t'i bart te pjesëmarrësit duke i nxituar ata që të jenë pjesë aktive e trajnimit për katër ditë me radhë.
Edhe trajnimi tjetër i licencuar i SBASHK-ut "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" ka zgjuar interesim të madh e të vazhdueshëm te një numër i konsideruar i anëtarëve të SBASHK-ut nga shumë komuna të Kosovës. Me këtë trajnim të premten kishin nisur dy grupe mësimdhënësish me trajnerët Blerta Blakaj e Sami Shala. Ata gjatë gjithë kohës kanë bartur dijet dhe përvojën e tyre te pjesëmarrësit dhe kanë arritur të zgjojnë kërshërinë e tyre për mediet dhe trajnimet kanë pasur rrjedhë të mbarë dhe një angazhim e përfshirje të madhe të pjesëmarrësve në diskutimin për temat kyçe të këtij trajnimi.
Kryetari i SBASHK-ut bashkë me anëtarë të tjerë të stafit qendror janë kyçur edhe në këto trajnime. Kryetari Jasharaj ka bashkëbiseduar me pjesëmarrësit dhe trajnerët duke i përgëzuar për angazhimin e përkushtimin duke shprehur respekt edhe për punën e palodhshme të stafit qendror në gjitha aktivitetet sindikale, kurse nënkryetarja Vjollca Shala e koordinatori për organizim të brendshëm u janë përgjigjur pyetjeve të pjesëmarrësve lidhur me çështje sindikale dhe të situatës aktuale në arsimin e Kosovës.
104931587 895847174248386 8710394253361856101 nSBASHK-u shpreh respekt për angazhimin dhe përkushtimin e trajnerëve prof. dr. Hysen Sogojeva, Fidan Shaqiri, dr. Safet Beqiri, Arbëresha Aliu, Pranvera Haziri, Blendor Shatri, Blerta Blakaj dhe Sami Shala, por edhe për trajnerët tjerë që janë angazhuar në trajnime në të kaluarën dhe që do të angazhohen në të ardhmen. Ky aktivitet mbase do të shënojë një përmbyllje për këtë vit shkollor, për të rinisur prapë në të ardhmen e afërt bazuar në kërkesat e anëtarëve të SBASHK-ut nga e tërë Kosova.

Ma artikuj...

 1. SBASHK-u përmbyll edhe këtë javë me angazhime të shumta në shërbim të anëtarësisë
 2. Fillojnë edhe 10 grupe të reja me trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
 3. Edhe një takim nga larg i EI me sindikatat anëtare
 4. Përfaqësues të SBASHK-ut u takuan me Ministrin Likaj
 5. Duke e realizuar moton e të mësuarit gjatë gjithë jetës
 6. Vazhdoi të realizohet edhe të premten agjenda e takimeve nga larg
 7. Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg
 8. U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave
 9. Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)
 10. Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg
 11. SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë
 12. Agjenda e re e takimeve nga larg me nivelin sindikal komunal dhe Universiteteve
 13. Forcohet bashkëpunimi i federatave tjera sindikale me SBASHK-un
 14. U mbajt takim konsultativ me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve
 15. Punë e përkushtim i SBASHK-ut edhe në ditët e festës
 16. Edhe vikendet SBASHK-u i ka kthyer në punë e angazhim
 17. Angazhim e përkushtim i SBASHK-ut edhe në komunën e Dragashit
 18. Edhe një takim nga larg me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve
 19. Filloi me sukses trajnimi nga larg me kolegët tanë nga komuna e Dragashit
 20. Trajnimet e nisura dje kanë pasur rrjedhë të mbarë edhe të dielën
 21. Edhe në këtë vikend aktivitete të shumta të SBASHK-ut për anëtarësinë
 22. Edhe një takim nga larg me trajnerët e trajnimeve të licencuara të SBASHK-ut
 23. Përfunduan trajnimet me kolegët tanë nga Prishtina e Novobërda
 24. Takim konsultativ nga larg me kryetarët e nivelit komunal dhe Universiteteve
 25. Internacionalja e Arsimit (EI) mbajti takimin e radhës nga larg me sindikatat anëtare
 26. SBASHK-u vazhdon të realizojë kërkesat e anëtarësisë
 27. Takim nga larg me trajnerët e pesë trajnimeve të licencuara të SBASHK-ut
 28. Një kërkesë e SBASHK-ut lidhur me Ministrinë e Punës e Mirëqenies Sociale
 29. Përfundoi trajnimi për gjuhën shqipe dhe letërsinë me kolegët nga Novobërda
 30. SBASHK-u me një kërkesë konkrete për Kryeministrin Kurti
 31. Takim nga larg me Kryesinë e Sindikatës së Universiteteve (SUSHK)
 32. Edhe një aktivitet i SBASHK-ut me kolegët nga komuna e Novobërdës
 33. Takim me kryetarët e Kuvendeve komunale sindikale dhe të Universiteteve
 34. Konferencë nga larg e shumë sindikatave nga e tërë bota
 35. Po vazhdon me sukses trajnimi nga larg me kolegët tanë nga Novobërda
 36. Nuk kanë të ndalur angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë
 37. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Mitrovicës
 38. Takim nga larg me kryetarët e nivelit Komunal sindikal dhe të Universiteteve
 39. Takim nga larg me kolegët nga SHFMU “Emin Duraku” të Kaçanikut
 40. Të ndihmohet përfshirja e të gjithë nxënësve në mësimin nga larg
 41. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Prizrenit
 42. Takim nga larg i Këshillit Drejtues të SBASHK-ut
 43. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Obliqit
 44. Qasjet e reja me psikologë
 45. Takim nga larg me kolegët nga Shtërpca dhe Novobërda
 46. Takim nga larg i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Podujevës
 47. Kuvendi i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar i Kamenicës mbajti takim nga larg
 48. Takim nga larg me Kuvendin sindikal të Arsimit Parauniversitar të Dragashit
 49. Lajm i keq për individët që nuk na duan, SBASHK-u ishte dhe është këtu
 50. Mbajti takim nga larg Kuvendi i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Deçanit

Butoni posht