Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Takim me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe Universiteteve

Arritje të shumta edhe përkundër kushteve të vështirësuara
Prishtinë, 19.12.2020
rrjjjMe qëllim që të analizohet situata aktuale në arsim dhe të vlerësohen angazhimet dhe arritjet gjatë vitit 2020 SBASHK-u ka mbajtur në orët e mbrëmjes së të premtes së 18 dhjetorit takimin e radhës nga larg me kryetarët e Kuvendeve të Arsimit Parauniversitar dhe të Universitete.
Në hapje të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka paraqitur një analizë të angazhimeve, sfidave , aktiviteteve dhe arritjeve të SBASHK gjatë vitit 2020, vit ky i vlerësuar si nga më të vështirit për arsimin e Kosovës për shkak të vështirësive e sfidave të krijuara nga Covid 19. Kryetari Jasharaj fillimisht ka përgëzuar stafin qendror dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal e të Universiteteve për angazhimet dhe arritjet e shënuara dhe për bashkëpunimin dhe koordinimin e vazhdueshëm të aktiviteteve në shërbim të anëtarësisë. Ai ka përgëzuar gjithë të punësuarit në arsim për punën e palodhshme në procesin edukativ e arsimor dhe qëndresën e tyre karshi sfidave duke kujtuar shifrat zyrtare të MASH lidhur me numrin mjaft të madh të punëtorëve arsimor dhe nxënësve që janë prekur nga Covid, por edhe për kundër kësaj ata me mund e sakrifica kanë bërë që procesi mësimor mos të ndalet as edhe për një moment. Jasharaj pastaj ka shpalosur pjesë nga aktivitetet duke filluar nga janari 2020 e për të ardhur kështu deri në këtë fundvit.ss3
Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri pas kësaj është ndalur në aktivitetet e shumta që SBASHK ka zhvilluar gjatë gjithë këtij viti duke veçuar Manifestimin madhështor kushtuar ditës së madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe, organizimit të shkëlqyer të pushimeve në bregdetin shqiptar për më shumë se 400 kolegë nga e tërë Kosova , respektimin në tërësi të vullnetit të mijëra kolegëve tanë për organizimin trajnimeve , takimet e shumta me institucionet qendrore e lokale duke prezantuar në mënyrë të denjë kërkesat dhe shqetësimet e arsyeshme të anëtarësisë, përfaqësim i denjë i SBASHK-ut në takimet sindikale ndërkombëtare dhe një varg angazhimesh të tjera.
Pas kësaj është kaluar në bashkëbisedë mes pjesëmarrësve dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve kanë bërë vlerësimin e aktiviteteve e angazhimeve gjatë vitit 2020 në komunat e tyre dhe në Universiteteve. Kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Universiteteve në kuadër të SBASHK-ut, Bardh Bardhi e ka vlerësuar të vështirë, por edhe të suksesshëm këtë vit. Ai pastaj ka kujtuar disa nga aktivitetet e zhvilluara sindikale nëpër të 7 Universitetet e Kosovës. Kanë treguar për aktivitetet dhe arritjet e sfidat edhe të gjithë kryetarët e nivelit komunal sindikal duke veçuar aktivitetet kyçe. Ata kanë shprehur respektin e lartë të tyre dhe anëtarësisë për përkushtimin dhe angazhimet e stafit qendror në shërbim të anëtarësisë dhe i kanë përgëzuar ata për arritjet e shumta edhe pse u punuar në kushte tepër të vështirësuara.
ssPjesëmarrësit e këtij takimi janë informuar se të hënën e 21 dhjetorit do të mbahen takime të ndara më Kryesinë dhe Këshillin Drejtues. Ata janë pajtuar me pikat e rendit të punës që janë paraparë për këto dy takime dhe duke debatuar për to kanë dhënë ide e propozime konkrete dhe janë pajtuar njëzëri që të jenë pjesë e takimit nga larg me Këshillin Drejtues.

Përfunduan me sukses trajnimet e filluara në vikendin e kaluar

Vlerësohet si shumë i rëndësishëm ky aktivitet të SBASHK-ut

Prishtinë, 16.12.2020
777Duke u bazuar në kërkesat e anëtarësisë për trajnime stafi qendror i SBASHK-ut kishte bërë gjithë përgatitjet e duhura dhe më 12 dhjetor kishin nisur këtë aktivitet pesë grupe mësimdhënësish të ndarë në trajnimet "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm" , "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin Parauniversitar" dhe "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror e demokratik". Ata janë angazhuar në dy ditët e vikendit dhe në dy ditë të tjera duke realizuar në tërësi temat dhe detyrat konkrete që janë të përcaktuara në përmbajtjen e këtyre trajnimeve.
Trajnerët Blerina Haraçia ,Fisnik Zuka, Nazif Jashari , Ibadete Ramadani, Zenun Nimami e Besa Ranabaja kanë bërë gjithë angazhimet për të arritur objektivat e caktuara dhe për të përballuar sfidat eventuale ata janë ndihmuar e mbështetur nga trajnertë me përvojë prof. dr. Hysen Sogojeva , prof. dr. Atdhe Hykolli dhe trajnerë të tjerë të angazhuar nga stafi qendror i SBASHK-ut.444444
Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti në bashkëbisedë me pjesëmarërsit janë kyçur edhe kryetari Rrahman jasharaj, koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri , kryetari i nivelit komunal sindikal për Malishevën Skënder Gashi , zyrtarja për trajnime Albina Arifi dhe anëtarë të tjerë të stafit qendror. Edhe pjesëmarrësit në këto trajnime , sikur edhe kolegët e tyre pjesëmarrës në gjithë trajnimet tjera të këtij viti e kanë vlerësuar si shumë të rëndësishëm këtë aktivitet të SBASHK-ut, i cili krahas mundësisë që krijon për arritjen e njohurive të reja, mundëson edhe komunikimin dhe këmbimin e ideve mes pjesëmarrësve për çështje arsimore dhe sindikale. Koordinatori për organizim të brendshëm në komunikim me pjesëmarrësit ka përsëritur gatishmërinë e tij dhe të stafit qendror që edhe në ditët e mbetura të këtij viti të vazhdohet me trajnimet duke respektuar kërkesat dhe vullnetin e anëtarësisë nga e tërë Kosova.3333333333

Pesë grupe mësimdhënësish filluan trajnimet të shtunën e 12 dhjetorit

Pjesëmarrësit shprehin respekt për angazhimet e SBASHK-ut
Prishtinë, 12.12.2020
1sNga orë 9 të shtunë e 10 dhjetorit, e duke vazhduar pastaj me dallim të intervalit kohor prej 10 minutash, kanë nisur me trajnimet pesë grupe mësimdhënësish nga komuna të ndryshme të Kosovës. Ata janë ndarë në grupe sipas vullnetit të tyre për të përcjellë trajnimet "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm" me trajnerët Blerina Haraçia e Fisnik Zuka, trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin Parauniversitar" me trajnerët Nazif Jashari e Ibadete Bajrami dhe trajnimin "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror e demokratik" me trajnerët Zenun Nimami e Besa Ramabaja.
Pjesëmarrësit në trajnimin trajnimet "Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor e të mesëm" janë ndarë në dy grupe dhe trajnerëve Blerina Haraçia e Fisnik Zuka u është gjetur në ndihmë prof.dr. Atdhe Hykolli për të parë nga afër angazhimet e tyre dhe për të ndihmuar kudo që e kërkon nevoja pasi këta janë për herë të parë në këtë detyrë pas kryerjes me sukses të trajnimit për trajner.
Pjesëmarrësit te trajnimi "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në arsimin Parauniversitar" do të punojnë e angazhohen me trajnerët Nazif Jashari e Ibadete Bajrami , të cilët po ashtu janë për herë të parë në këtë detyrë pas kryerjes me sukses të trajnimit për trajner dhe prandaj do të kenë ndihmën e vazhdueshme te prof.dr. Hysen Sogojeva .
Po sot kanë nisur angazhimet edhe dy grupe pjesëmarrësish në trajnimin"Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror e demokratik" me trajnerët Zenun Nimami e Besa Ramabaja.5s
Pasi që këto grupe kanë nisur angazhimet në distancë kohore prej 10 minutash është krijuar mundësia që të kyçën e të bashëbisedojnë me pjesëmarrësit kryetari Rrahman Jasharaj, koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar për Malishevën Skënder Gashi dhe Albina Arifi e Blendor Shatri nga stafi qendror.
Kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur pjesëmarrësit e këtyre trajnimeve duke i përgëzuar për angazhimin e përkushtimin në misionin e shenjtë të edukimit e arsimimit të brezave në këto kushte e rrethana të vështirësuara duke i përgëzuar edhe për vullnetin që të jenë pjesë e këtij aktiviteti të rëndësishëm të SBASHK në shërbim të anëtarësisë. Ai ka falënderuar prof. dr. Hysen Sogojeva e prof.dr. Atdhe Hykolli që janë vazhdimisht pjesë e kij aktivietei e që sot kanë gjetur kohë e mundësi që të përcjellin trajnimet dhe të ndihmojnë kuro që e do nevoja trajnerët e angazhuara rishtazi. Kryetari i SBASHK-ut ka shprehur respekt për angazhimet e koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe gjithë stafit qendror, që po vazhdojnë me angazhime me qëllim që të kryejnë shumë detyra në shërbim të anëtarësisë dhe që trajnimet të kenë rrjedhë të mbarë. Koordinatori Ymer Ymeri u ka dhënë pjesëmarrësve sqarime për rrjedhën e trajnimeve dhe u është përgjigjur pyetjeve të tyre.
Këtë aktivitet që ka nisur të shtunën e 12 dhjetorit e ka përcjellë edhe kryetari i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar për Malishevën Skënder Gashi, i cili ka përshëndetur e përgëzuar pjesëmarrësit duke shprehur respekt të lartë për gjithë angazhimin e përkushtimin e kryetarit Jasharaj, koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe stafit qendror në shërbim të anëtarësisë.9s

Konferenca zgjedhore e Sindikatave të Arsimit të Evropës

Kryetarja Blover në raportin e saj vend meritor i dha arsimit në Kosovë

Prishtinë, 02.12.2020

etucccIshte planifikuar që Konferenca zgjedhore e Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës të mbahej në Portugali më 1 e 2 dhjetor me pjesëmarrjen e delegatëve nga të gjitha sindikatat anëtare, por gjendja e rënduar nga Covid 19 ka bërë që kjo ngjarje e veçantë të organizohet online.
Në këtë Konferencë zgjedhore të ETUCE merr pjesë edhe SBASHK me 3 delegatë dhe 3 vëzhgues dhe me të drejtën për 21 vota sipas sistemit votues të këtij Komiteti Sindikal të Evropës, pasi është nga sindikatat me numër të madh anëtarësh.
Në hapje të punimeve të Konferencës kryetarja e ETUCE, Kristine Blover duke përshëndetur pjesëmarrësit ka shprehur respekt të lartë për të 11 milionë anëtarët kudo në Evropë për angazhimin e përkushtimin e tyre për rrjedhën e procesit mësimor në kushte tepër të vështirësuara nga Covid 19. Kryetarja Blover duke bërë një analizë të situatës në arsimim kudo në Evropë ka treguar se në komunikim të vazhdueshëm edhe me SBASHK është vlerësuar se arsimi në Kosovë, si kudo në Evropë, po përballet me sfida dhe se punëtorët arsimor atje janë angazhuar për rrjedhë sa më të mbarë të mësimit nga larg nga marsi e deri në përfundim të vitit të kaluar arsimor. Ajo ka shprehur keqardhje pse një numër nxënësish në Kosovë që janë nga familjet me kushte më të vështira ekonomike kanë pasur vështirësi për të qenë pjesë e mësimit nga larg. Kryetarja Blover duke u dhënë respekt meritor punëtorëve arsimor është shprehur se ne sot jemi duke organizuar konferencë me anë të teknologjisë, dhe kjo është e vërtetë, por në mësim teknologjia mund të ndihmojë mësimdhënësit por kurrë nuk mund t'i zëvendësojë ata.ETUCE
Pjesëmarrësit ka përshëndetur pastaj drejtorja e përgjithshme e ETUCE, Susan Flocken duke i informuar ata për mënyrën e votimit për kryetarin dhe nënkryetarët e pastaj është shprehur me respekt për angazhimin e punëtorëve arsimor nga e tërë Evropa, të cilët , si tha ajo, nuk u ndalen e nuk po ndalën së angazhuari që në gjithë mundësitë dhe format e mundshme të përcjellin dituritë te nxënësit e tyre.
Në vazhdim të punimeve të Konferencës delegatët e autorizuar kanë votuar duke zgjedhur kryetar të ri të ETUCE përfaqësuesin e sindikatës së mësimdhënësve të Skocisë, Llary Flanagan.
SBASHK i është gëzuar zgjedhjes së kryetarit Flanagan dhe të nënkryetarëve Branimir Shtrukel nga sindikata e arsimit të Sllovenisë (SVIZ) dhe znj. Trudi Kerperien nga sindikata e arsimit ë Holandës (AoB) që janë miq të vjetër të SBASHK-ut dhe kanë mbështetur vazhdimisht me vite e dekada sindikatën e arsimit të Kosovës kudo në takimet ndërkombëtare sindikale.
Konferenca në ditën e dytë të punës do të debatojë për raportin 5 vjeçar të angazhimeve e aktiviteteve të ETUCE dhe sindikatave anëtare të saj dhe pastaj do të ketë edhe propozime konkrete e dokumente , që do të votohen për aktivitetin e këtij Komiteti për 5 vitet e ardhshme duke pasur parim kryesor, si gjithmonë, solidaritetin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë mes sindikatave nga të gjitha shtetet e Evropës e në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit sa më cilësor.ETUCE1

SBASHK- Në kalendarin për këtë vit shkollor e hëna është ditë pushimi

Prishtinë, 28.11.2020

logoTë premten punëtorët arsimor në fillimet e orëve të para të mësimit kanë bashkëbiseduar me nxënësit për 28 Nëntorin e flamurit kombëtar dhe të Komandantit legjendar Adem Jashari dhe pastaj kanë treguar se bazuar në Kalendarin për këtë vit shkollor, aprovuar nga MASH e hëna është ditë pushimi dhe kështu edhe do të jetë.
Apeli a vendimi që të hënën të punohet në emër të solidaritetit me punëtorët shëndetësor le të përdorët për ndonjë herë e për ndonjë festë tjetër e jo për festën e madhe të flamurit kombëtar. SBASHK-u kujton se me punëtorët e arsimit janë solidarizuar që moti me mantelbardhët dhe me policinë duke mbajtur procesin mësimor në kushte tepër të rënduara e duke u përballur me Covidin me masa modeste mbrojtëse. Punëtorët e arsimit dhe nxënësit e meritojnë dhe duhet të pushojnë të hënën për ta ndjerë sado pak atmosferën festive e për të lartësuar kujtimin për heronjtë e dëshmorët e kombit , që i sollën lirinë këtij trualli.
SBASHK duke u bazuar në konsultimet dhe kërkesat e anëtarësisë kujton se me kalendarin për këtë vit shkollor dita e hënë e 30 nëntorit është ditë pushimi dhe apelon të punëtorët e arsimit , që të martën me energji të reja dhe në shenjë të lartësimit të kujtimit për flamurin kombëtar, komandantin legjendar Adem Jashari e heronjtë e dëshmorët tjerë të kombit ta vazhdojnë betejën për dituri të reja dhe për përfundimin me sukses të gjysmëvjetorit të parë sipas Kalendarit të MASH për këtë shkollor. SBASHK-u ua uron punëtorëve të arsimit dhe gjithë popullit shqiptar kudo është festën e madhe të flamurit tonë kombëtar.

Po përmbyllën me sukses trajnimet filluara me 14 nëntor

Pjesëmarrësit vlerësojnë se ky aktivitet është shumë i qëlluar

Prishtinë, 18.11.2020
bleEdhe trajnimet e nisura të shtunën e 14 nëntorit po i ofrohen përmbylljes së suksesshme. Pjesëmarrësit në trajnimet " Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social" me trajnerët Blendor Shatri e Safet Beqiri për katër ditë me radhë kanë shpalosur gjithë temat e parapara e po ashtu kanë arritur edhe të përfundojnë me sukses detyrat që kanë treguar për arritjet në përfitimin e njohurive të reja nga ky trajnim. Pjesëmarrësit duke marrë pjesë aktive në këtë aktivitet kanë pasur mundësi edhe të shtrojnë pyetje konkrete që kanë të bëjnë me dialogun social dhe funksionin e tij në shërbim të arritjes së zgjidhjes së kërkesave të shtruara . Ata kanë vlerësuar se ky aktivitet i SBASHK-ut është i qëlluar dhe në shërbim të arritjes së njohurive të reja e po ashtu kanë shprehur respekt për përkushtimin e stafit qendror dhe të trajnerëve Shatri e Beqiri.jehh
Një atmosferë pune e përkushtimi është vërejtur gjatë gjithë kohës edhe te dy grupet në trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" udhëhequr nga Jehona Oruçi e Hysen Sogojeva. Përkushtimi dhe aftësia për nxitje të debatit për temat e shtjelluara i trajneres Oruçi dhe trajnerit Sogojeva ka bërë që gjatë të katër ditëve të trajnimit pjesëmarrësit të jenë aktivë dhe të japin edhe ide e vlerësime për çështjet duke ofruar edhe mendimin e tyre se si ata do të vepronin po të gjenden në situatat konkrete të një udhëheqësi a menaxheri. Po ata ashtu kanë marrë pjesë edhe në hartimin e planeve strategjike që kanë të bëjnë me udhëheqjen dhe menaxhimin e institucioneve arsimore, por edhe të planit strategjik të organizimit sindikal. Atmosferë pune e angazhimi është vërejtur edhe të grupi në trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë në ciklin fillor e të mesëm" me Edona Mjekiqin, e cila po bënte hapat e parë si trajnere e që po ndihmohej nga trajneri Atdhe Hykolli.
safffTrajnerja Pranvera Haziri do të përmbyll sot me grupin e saj trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë në ciklin fillor e të mesëm" dhe do theksuar se pjesëmarrësit e ëktij trajnimi kanë qenë mjaft aktiv dhe bashkë me trajneren Haziri kanë debatuar për temat e shtjelluara dhe kanë përcjellë edhe përvojën e tyre nga puna e përditshme edukative e arsimore me nxënësit e tyre e që ndërlidhej me temat e shtjelluara gjatë ditëve të trajnimit.
Me sukses ka vazhduar punën edhe grupi tjetër në trajnimin "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" me trajnerin Hysen Hyseni. Ky grup janë pajtuar që ditën e katërt të trajnimit ta mbajnë të enjten për ta përmbyllur me sukses këtë aktivitet.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman jasharaj bashkë me koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, me zyrtaren për trajnime Albina Arifi dhe me stafin qendror janë kyçur vazhdimisht në këto trajnime duke dhënë sqarime e duke u përgjigjur në pyetjet e pjesëmarrësve.

Entuziazëm e përkushtim drejt arritjeve të reja

Edhe këtë vikend shumë mësimdhënës në trajnimet e licencuara të SBASHK
Prishtinë, 14.11.2020
jehonaAnëtarët e SBASHK-ut , pra punëtorët arsimor nga e tërë Kosova janë duke vazhduar me përkushtimin në misionin e tyre të shenjët për edukimin e arsimimin e brezave edhe pse në kushte e rrethana tepër të vështira, që janë shkaktuar te në, por edhe kudo në botë nga Covid 19. Ata të shtunën e 14 nëntorit e kanë kthyer në ditë pune e angazhimi duke marrë pjesë në trajnimet "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" me trajnerin Hysen Hyseni, dy grupe në trajnimin " Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social" me trajnerët Blendor Shatri e Safet Beqiri. Po ashtu janë të angazhuar një numër i konsideruar i kolegëve tanë në dy grupe në trajnimin "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerët Jehona Oruçi e Hysen Sogojeva dhe në trajnimin "Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë në ciklin fillor e të mesëm" me trajneren Pranvera Haziri.h.sogojeva
Në fillimet e këtij trajnimi në këtë aktivitet e me të gjitha grupet e trajnimit janë kyçur edhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj e koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri.
Duke bashkëbiseduar me pjesëmarrësit në trajnimin "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" , kryetari i SBASHK Jasharaj ka përshëndetur trajnerin Hysen Hyeseni e pastaj ka shprehur respekt të lartë për gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet dhe për kolegët tanë kudo janë për angazhimin e përkushtimin e lartë në arsimimin e edukimin e brezave dhe përkundër vështirësive të shumta të krijuara nga Covid 19 dhe për entuziazmin që edhe në ditë të vikendit të jenë pjesë e këtyre aktiviteteve të organizuara nga SBASHK. Kryetari Jasharaj ka shprehur respekt edhe për angazhimet e vazhdueshme të koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe gjithë stafin qendror, që krahas angazhimeve e shumë detyrave ditore, po angazhohen maksimalisht për rrjedhën e mbarë të trajnimeve.
safetiKryetari Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymeri janë kyçur dhe kanë bashkëbiseduar edhe me dy grupet te trajnimi " Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social" për të vlerësuar lart angazhimin e përkushtimin e trajnerëve Shatri e Beqiri e duke shprehur respekt meritor për mësimdhënësit e Kosovës dhe punëtorët tjerë në sektorin e arsimit që me angazhim maksimal po vazhdojnë bashkë me nxënësit e në këto kushte të vështirësuara betejën në rrugëtimin drejt njohurive të reja.
Një atmosferë përkushtimi e entuziazmi është vërejtur edhe te trajnimi "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajnerët Jehona Oruçi e Hysen Sogojeva. Kryetari Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri janë bërë pjesë e këtij aktiviteti duke përshëndetur e përgëzuar trajnerët Oruçi e Sogojeva dhe pjesëmarrësit e këtij aktiviteti bashkë me trajnerët e rinj që po përcjellin nga afër këtë aktivitet dhe po përgatiten që edhe ata të jenë në krye të detyrës në realizimin trajnimeve në të ardhmen për çfarë janë përgatitur falë aktiviteteve të zhvillua me ta nga SBASHK. Kryetari Jasharaj ka përshëndetur dhe ka lavdëruar edhe angazhimet e kryetarit të nivelit komunal Sindikal për Malishevën , Skënder Gashin, i cili krahas aktiviteteve sindikale në komunën e tij po angazhohet vazhdimisht edhe në këtë aktivitet sindikal.blendi
Kryetari Jasharaj bashkë me koordinatorin Ymeri kanë bashkëbiseduar edhe me pjesëmarrësit e trajnimit "Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe letërsisë në ciklin fillor e të mesëm" duke përgëzuar për angazhimin trajneren Pranvera Haziri dhe pjesëmarrësit në këtë aktivitet , që krahas përkushtimit në misionin e shenjtë të edukimit e arsimimit të brezave, po gjejnë kohë, duke mos pushuar as vikendeve, për të shtuar njohuritë e për t'i vënë ato në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim.
Koordinatori për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri ka përshëndetur pjesëmarrësit në të gjitha grupet e trajnimit dhe u ka dhënë sqarime atyre lidhur me rregullat që duhet respektuar për rrjedhën e mbarë të trajnimit. Ky aktivitet do të vazhdojë edhe të dielën dhe gjatë dy ditëve të tjera për ta përmbyllur me sukses këtë aktivitet.

Ka përfunduar me sukses trajnimi për tri grupe të mësimdhënësve

Trajnerët vlerësojnë lart angazhimin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve

Prishtinë, 04.11.2020
albIshin ndarë në grupe mësimdhënës nga komuna të ndryshme të Kosovës për të përcjell sipas vullnetit të tyre trajnimet "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik", " Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm" dhe trajnimi "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar". Këto trajnime që kanë nisur të shtunën e 31 tetorit kanë vazhduar edhe për tri ditë të tjera udhëhequr nga trajnerët dr. Alban Zeneli, Pranvera Haziri dhe Jehona Oruçi. Në ditën e parë të këtij aktiviteti me pjesëmarrësit ka bashkëbiseduar kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, i cili ka shprehur respekt për përkushtimin e koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, për stafin qendror dhe për të tre trajnerët. Ai gjatë kësaj bashkëbisede ka përgëzuar gjithë punëtorët e arsimit për angazhimet në misionin e tyre të shenjtë të edukimit e arsimit të brezave në këto kushte të vështirësuara shumë për shkak të gjendjes nga Covid 19.pran
Në tri ditët tjera të trajnimit në këtë aktivitet është kyçur kohë pas kohe edhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, i cili ka përcjellë nga afër rrjedhën e trajnimeve dhe është përgjigjur edhe në pyetjet e pjesëmarrësve.
Në përfundim të këtij aktiviteti trajnerët e angazhuar Zeneli, Haziri e Oruçi kanë vlerësuar se ky aktivitet ka përfunduar me sukses duke vlerësuar lart angazhimin dhe përkushtimin e pjesëmarrësve, të cilët përmes kryerjes së detyrave të shumta, që lidheshin me temat e shtjelluara, kanë dëshmuar për arritjen e njohurive të reja, njohuri këto që do t'i përdorin në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim.jeh

Delegacioni i SBASHK-ut u takua me Ministrin Likaj

Prishtinë, 02.11.2020

Delegacioni i SBASHK-ut, kryetari Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri u takuan me ministrin Ramë Likaj dhe shefin e kabinetit të tij Gëzim Berisha. Ata pas takimit dolën me një komunikatë të përbashkët, të cilën po e pëcjellim tek ju:


Ministri Ramë Likaj priti përfaqësuesit e SBAShK-ut
r.likMinistri i Arsimit dhe Shkencës, Ramë Likaj dhe shefi i kabinetit, Gëzim Berisha, pritën në takim kryetarin e SBAShK-ut, Rrahman Jasharaj dhe Kordinatorin për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, me të cilët biseduan për situatës aktuale në sektorin e arsimit dhe angazhimet e përbashkëta për rrjedhën e mbarë të procesit mësimor dhe realizmit të kërkesave të punëtorëve të arsimit.
Ministri Likaj, me këtë rast është zotuar se, do të angazhohet maksimalisht në realizmin e kërkesave të arsyeshme të mësimdhënësve, duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia COVID-19 dhe kushtet në të cilat po punojnë.r.likk
Ministri Likaj gjithashtu ka ritheksuar se, duhet të punojmë të gjithë së bashku, në bashkëpunim edhe me MSh-në dhe IKShPK-në që të mbrojmë shëndetin e nxënësve, mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë në arsim dhe të mbajmë në jetë zbatimin e Master Planit për zhvillimin e mësimit në kushte pandemie, por duke vlerësuar se, asnjë skenar tjetër nuk e zëvendëson pjesëmarrjen në shkollë.

SBASHK vazhdon të realizojë kërkesat e mësimdhënësve për trajnime

Ky aktivitet kishte rrjedhë të mbarë edhe në këtë vikend
Prishtinë, 31.10.2020
sot11Po vazhdojnë të arrijnë përmes kryetarëve të nivelit komunal sindikal kërkesa për pjesëmarrje në trajnimet e licencuara. Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me stafin qendror kanë bërë gjithë përgatitjet duke angazhuar edhe trajnerët gjegjës dhe të shtunën e 31 tetorit kanë nisur trajnimet të tri grupe dhe atë "Edukimi medial dhe roli i tij ne zhvillimin shoqëror dhe demokratik" me trajnerin dr. Alban Zeneli, " Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm"me trajneren Pranvera Haziri dhe trajnimi "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajneren Jehona Oruçi.
Dy grupet e para të trajnimit kanë nisur me aktivitetin në orën 9 dhe në fillim të këtij aktiviteti është kyçur kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me zyrtarin ligjor Blendor Shatri. Kryetari Jasharaj ka shprehur respekt për gjithë angazhimin që punëtorët e arsimit në tërë Kosovën po bëjnë në procesin mësimor dhe për entuziazmin që ata kanë për të marrë pjesë edhe në trajnime me qëllim të marrjes së njohurive të reja. Kryetari Jasharaj ka falënderuar trajnerin Alban Zeneli për angazhimin , edhe për kundër gjithë detyrave që ka në profesionin e tij dhe ka përgëzuar atë për titullin meritor dr. Në gazetari. Pas kësaj në bashkëbisedë është kyçur zyrtari ligjor në SBASHK , Blendor Shatri, i cili ka treguar për rregullat që duhet respekuar për rrjedhën e mbarë të trajnimit. Kryetari Jasharaj është kyçur edhe te trajnimi me kolegët " Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm" duke përshëndetur fillimisht trajneren Pranvera Haziri dhe gjithë pjesëmarrësit në të këtë aktivitet e duke i përgëzuar ata për angazhimin në misionin e shenjtë të edukimit e arsimimit të brezave edhe pse në kushte mjaft të vështirësuara.sot22
Grupi i tretë i trajnimit "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar" me trajneren Jehona Oruçi ka nisur këtë të shtunë në orën 16. Edhe me mësimdhënësit e përfshirë në këtë trajnim ka bashkëbiseduar kryetari i SBASHK-ut duke përgëzuar trajneren Jehona për angazhimin dhe ka përgëzuar atë edhe për përkushtimin dhe angazhimin e arritjet e rezultateve të larta si drejtore shkolle. Asistentja në SBASHK, Vlora Rexhepi Berisha ka dhënë sqarime lidhur rregullat që duhen respektuar për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti.
Ky aktivitet i nisur sot do të vazhdojë edhe të dielën dhe gjatë dy ditëve të tjera sipas marrëveshjes së trajnerëve , stafit qendror me pjesëmarrësit e këtyre tri grupeve të trajnimit.

sot33

Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me kryetarin e Skenderajt Bekim Jashari

Prishtinë, 29.10.2020

Komune SkenderajPër të parë nga afër gjendjen aktuale të institucioneve arsimore në tërë Kosovën, përfaqësuesit e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe zyrtari ligjor Blendor Shatri e kanë nisur me agjendën e vizitave nëpër komunat e Kosovës. Vizitën e parë e kanë bërë në komunën e Skenderajt dhe fillimisht kanë zhvilluar një bashkëbisedë me drejtorin e arsimit Bekim Latifi dhe kryetarin nivelit komunal sindikal Ramiz Polaci për t'u informuar për gjendjen aktuale dhe rrjedhën e procesit mësimor në institucionet arsimore këtu.
Ata pastaj bashkërisht janë takuar me kryetarin e komunës së Skenderajt Bekim Jashari.
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka falënderuar kryetarin e Skenderajt për gjithë angazhimet në shërbim të arsimit dhe plotësimit të kërkesave për punëtorët arsimor që dalin nga Kontrata Kolektive e Arsimit të Kosovës.
"Agjendën e vizitave nëpër komuna e kemi nisur këtu për të shprehur respektin për përkushtimin e angazhimin e vazhdueshëm në shërbim të arsimit te drejtorit të DKA-së së Skenderajt Bekim Latifi, të kryetarit të nivelit sindikal komunal Ramiz Polaci, por për të shprehur respekt meritor edhe për ju", është shprehur në fillim të takimit me kryetarin Bekim Jashari, kryetari i SBASHK-ut duke shtuar se po ndjehen krenar që po takohen e po bashkëbisedojnë lirshëm me një pjesëtar të familjes emblemë për gjithë shqiptarët.ShkolleSkenderaj
Kryetari i Skenderajt Bekim Jashari ka shprehur respekt për angazhimet e SBASHK-ut dhe ka vlerësuar lart edhe bashkëpunimin në shërbim të arsimit te nivelit komunal të SBASHK-ut me DKA-në dhe me institucionet tjera në këtë komunë. Ai pastaj ka shtuar se do të vazhdohet me angazhimet dhe bashkëpunimin . Në kuadër të kësaj bashkëbisede është vlerësuar se në Skenderaj është gjendje stabile edhe në procesin mësimor dhe sepse për momentin edhe në kuadër të popullatës ka pak raste të prekjes me Covid dhe kjo ka bërë që edhe në institucionet arsimore gjendja të jetë e mirë dhe se procesi mësimor është duke u zhvilluar si duhet falë përkushtimit të punëtorëve arsimor dhe nxënësve e prindërve që janë duke dhënë kontributin e tyre që gjendja të jetë e tillë.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut bashkë me drejtorin e DKA-së dhe kryetarin e nivelit komunal sindikal kanë vizituar shkollën, që mban me krenari emrin e mësuesit dhe heroit të kombit Shaban Jashari dhe kanë parë nga afër se nxënësit dhe punëtorët arsimor këtu me punë e përkushtim e dëshmojnë krenarinë që shkolla e tyre mban emrin e kësaj figure të shquar të kombit tonë.Shkollee

Ma artikuj...

 1. Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me rektorin prof.dr. Naser Sahiti
 2. Vendimi i Qeverisë për aprovimin e master planit si dhe master plani i aprovuar për zhvillimin e mësimit në kushte pandemie 2020-2021 në Republikën e Kosovës
 3. SBASHK në përgatitje të Planit të ri strategjik
 4. SBASHK vizitoi Drejtorinë e Arsimit të Mitrovicës
 5. Mësuesit nga e tërë bota sot bashkërisht po festojnë ditën e tyre
 6. SBASHK-u shënon 5 Tetorin-Ditën Botërore të Mësuesit
 7. Edhe dy grupe trajnimi nga larg me kolegët tanë
 8. SBASHK uron për fillimin e vitit të ri akademik
 9. SBASHK-u nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me SHSPZAP
 10. Në kuadër të komunikimit dhe takimeve të rregullta SBASHK – MASH
 11. Dita Botërore e Mësuesve - Bashkohuni me 5 tetor 2020
 12. SBASHK vazhdon të realizojë kërkesat e anëtarësisë
 13. SBASHK për Strategjinë që zgjedh e jo që shton problemet në arsim
 14. Përfundojnë me sukses trajnimet e filluara të enjten
 15. SBASHK vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë
 16. SBASHK- Institucionet mos ta lexojnë gabimisht përkushtimin tonë
 17. SBASHK uron nxënësit edhe punëtorët e arsimit
 18. Kanë përfunduar me sukses trajnimet që filluan të mërkurën
 19. SBASHK detyra e kërkesa konkrete për rrjedhën e mbarë të vitit të ri shkollor
 20. Kërkesa të shumta për pjesëmarrje në trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
 21. Ministri Likaj dhe kryetari i SBASHK-ut vizituan disa shkolla të Obiliqit
 22. Ministri Likaj dhe përfaqësuesit e SBASHK-ut biseduan për përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor
 23. SBASHK-u vizitoi DKA-në e Prishtinës
 24. SBASHK nis me ciklin e ri të trajnimeve nga larg
 25. U mbajt takimi me Këshillin Drejtues dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal
 26. Takimi nga larg me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve
 27. Ministri Likaj u takua me kryetarin e SBASHK-ut
 28. Me anëtarët e SBASHK-ut në bregdetin shqiptar
 29. SBASHK-u me grupin e dytë të pushuesve në bregdetin shqiptar
 30. Atmosferë e këndshme pranë valëve të detit shqiptar
 31. Përfundim i suksesshëm i trajnimeve të filluara më 26 qershor
 32. SBASHK përmbyll sukses një aktivitet të veçantë në shërbim të anëtarësisë
 33. SBASHK-u përmbyll edhe një aktivitet në shërbim të anëtarësisë
 34. SBASHK-u përmbyll edhe këtë javë me angazhime të shumta në shërbim të anëtarësisë
 35. Fillojnë edhe 10 grupe të reja me trajnimet e licencuara të SBASHK-ut
 36. Edhe një takim nga larg i EI me sindikatat anëtare
 37. Përfaqësues të SBASHK-ut u takuan me Ministrin Likaj
 38. Duke e realizuar moton e të mësuarit gjatë gjithë jetës
 39. Vazhdoi të realizohet edhe të premten agjenda e takimeve nga larg
 40. Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg
 41. U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave
 42. Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)
 43. Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg
 44. SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë
 45. Agjenda e re e takimeve nga larg me nivelin sindikal komunal dhe Universiteteve
 46. Forcohet bashkëpunimi i federatave tjera sindikale me SBASHK-un
 47. U mbajt takim konsultativ me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve
 48. Punë e përkushtim i SBASHK-ut edhe në ditët e festës
 49. Edhe vikendet SBASHK-u i ka kthyer në punë e angazhim
 50. Angazhim e përkushtim i SBASHK-ut edhe në komunën e Dragashit

Butoni posht