Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Konferencë speciale e Sindikatave të Arsimit të Evropës

Konferencë speciale e Sindikatave të Arsimit të Evropës

Mbështetje e fuqishme për SBASHK-un Prishtinë, 06.07.2022Në qytetin Liezhë të Belgjikës, Unioni...

Grupi i dytë i pushuesve në bregdetin shqiptar

Grupi i dytë i pushuesve në bregdetin shqiptar

Respekt meritor për stafin qendror të SBASHK-ut Prishtinë, 28.06.2022Të 274 pushuesit e grupit...

Në shoqëri me këngën, humorin dhe valët e detit shqiptar

Në shoqëri me këngën, humorin dhe valët e detit shqiptar

Pushuesit shprehen mirënjohës për angazhimet e SBASHK-ut Prishtinë, 24.06.2022Lodhja nga...

SBASHK dërgon 450 anëtarë në bregdetin shqiptar

SBASHK dërgon 450 anëtarë në bregdetin shqiptar

Prishtinë, 20.06.2021 Duke respektuar angazhimin e përkushtimin e të punësuarve në arsim që nga...

SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

Atmosferë pune e përkushtimi në Drenas, Prizren e Prishtinë Prishtinë, 16.05.2022 Me të arritur...

 • Konferencë speciale e Sindikatave të Arsimit të Evropës

  Konferencë speciale e Sindikatave të Arsimit të Evropës

  E mërkurë, 06 Korrik 2022 11:43
 • Grupi i dytë i pushuesve në bregdetin shqiptar

  Grupi i dytë i pushuesve në bregdetin shqiptar

  E martë, 28 Qershor 2022 11:24
 • Në shoqëri me këngën, humorin dhe valët e detit shqiptar

  Në shoqëri me këngën, humorin dhe valët e detit shqiptar

  E premte, 24 Qershor 2022 09:19
 • SBASHK dërgon 450 anëtarë në bregdetin shqiptar

  SBASHK dërgon 450 anëtarë në bregdetin shqiptar

  E martë, 21 Qershor 2022 10:41
 • SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

  SBASHK vazhdon me organizimin e trajnimeve për anëtarësinë

  E hanë, 16 Maj 2022 11:11

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht