Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Sindikalistët nga Amerika në Prizrenin e historisë

Sindikalistët nga Amerika në Prizrenin e historisë

Prishtinë, 08.06.2023 Në ditën e dytë të vizitës në Kosovë zëvendës presidenti i Sindikatës së...

Udhëheqës të Sindikatës së Mësuesve të Amerikës vizitë në Kosovë

Udhëheqës të Sindikatës së Mësuesve të Amerikës vizitë në Kosovë

Prishtinë, 07.06.2023 Pas Konferencës rajonale të sindikatave, në të cilën morën pjesë edhe...

Në Tiranë u mbajt Konferencë rajonale e sindikatave të arsimit

Në Tiranë u mbajt Konferencë rajonale e sindikatave të arsimit

Bashkë Sindikata e Amerikës, Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut Prishtinë,...

Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

Marrëveshje për zbritje të çmimeve për shërbime në Academic English...

Kuvend zgjedhor në Skenderaj

Kuvend zgjedhor në Skenderaj

Kryetar i ri u zgjodh Shpend Rexha Prishtinë, 15.05.2023Të shtunën e 13 majit në Skenderaj është...

 • Sindikalistët nga Amerika në Prizrenin e historisë

  Sindikalistët nga Amerika në Prizrenin e historisë

  E premte, 09 Qershor 2023 13:34
 • Udhëheqës të Sindikatës së Mësuesve të Amerikës vizitë në Kosovë

  Udhëheqës të Sindikatës së Mësuesve të Amerikës vizitë në Kosovë

  E premte, 09 Qershor 2023 11:59
 • Në Tiranë u mbajt Konferencë rajonale e sindikatave të arsimit

  Në Tiranë u mbajt Konferencë rajonale e sindikatave të arsimit

  E hanë, 05 Qershor 2023 14:10
 • Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

  Edhe një angazhim i SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë

  E martë, 16 Maj 2023 14:21
 • Kuvend zgjedhor në Skenderaj

  Kuvend zgjedhor në Skenderaj

  E hanë, 15 Maj 2023 10:04

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht