Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të SBASHK-ut në tri komuna

Aktivitete të SBASHK-ut në tri komuna

Kuvend pune në Suharekë, trajnime në Podujevë e DrenasPrishtinë, 03.02.2023Kryetari i SBASHK-ut...

Informatë

Informatë

Prishtinë,01 shkurt 2023Të nderuar anëtarë të SBASHK-ut,Duke pas parasysh që një kohë të gjatë...

Kuvend pune i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

Kuvend pune i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

Debat konstruktiv e përmbajtjesor me veprimtarët sindikalëPrishtinë, 01.02.2023Duke vazhduar me...

Aktivitet i SBASHK-ut në Drenas

Aktivitet i SBASHK-ut në Drenas

Trajnimi për aplikimin e programeve kompjuterike në mësimdhënie Prishtinë,29.01.2023SBASHK duke...

U mbajt kuvend pune i sindikatës së arsimit parauniversitar së Ferizajt

U mbajt kuvend pune i sindikatës së arsimit parauniversitar së Ferizajt

Respekt i lartë për gjithë angazhimet e SBASHK-utPrishtinë, 20.01.2023Duke vazhduar realizimin e...

 • Aktivitete të SBASHK-ut në tri komuna

  Aktivitete të SBASHK-ut në tri komuna

  E premte, 03 Shkurt 2023 16:02
 • Informatë

  Informatë

  E enjte, 02 Shkurt 2023 10:43
 • Kuvend pune i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

  Kuvend pune i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Vushtrrisë

  E mërkurë, 01 Shkurt 2023 15:46
 • Aktivitet i SBASHK-ut në Drenas

  Aktivitet i SBASHK-ut në Drenas

  E hanë, 30 Janar 2023 10:33
 • U mbajt kuvend pune i sindikatës së arsimit parauniversitar së Ferizajt

  U mbajt kuvend pune i sindikatës së arsimit parauniversitar së Ferizajt

  E premte, 20 Janar 2023 15:08

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht