Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

Disa trajnime përfunduan me sukses, disa të tjera afër përmbylljes Prishtinë,21.03.2023Falë...

SBASHK organizon aktivitete edhe në fundjavën e 11 e 12 marsit

SBASHK organizon aktivitete edhe në fundjavën e 11 e 12 marsit

Angazhim e përkushtim i mësimdhënësve në shumë komuna të KosovësPrishtinë, 13.03.2023Edhe...

Aktivitete festive të SBASHK-ut për ditën e madhe të mësuesit

Aktivitete festive të SBASHK-ut për ditën e madhe të mësuesit

Respekt meritor për misionin e shenjtë të punëtorëve arsimorPrishtinë,07.03.2023SBASHK-u çdo vit...

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 4 e 5 marsit

Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 4 e 5 marsit

Kontribut me vlerë në ngritjen e vazhdueshme të cilësisëPrishtinë,06.03.2023Stafi qendror i...

Edhe në këtë fundjavë SBASHK me aktivitete në shërbim të anëtarësisë

Edhe në këtë fundjavë SBASHK me aktivitete në shërbim të anëtarësisë

Interesim i madh për trajnimin e aplikimit të programeve kompjuterike në mësimdhëniePrishtinë,...

 • Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

  Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 18 e 19 marsit

  E martë, 21 Mars 2023 11:43
 • SBASHK organizon aktivitete edhe në fundjavën e 11 e 12 marsit

  SBASHK organizon aktivitete edhe në fundjavën e 11 e 12 marsit

  E hanë, 13 Mars 2023 13:54
 • Aktivitete festive të SBASHK-ut për ditën e madhe të mësuesit

  Aktivitete festive të SBASHK-ut për ditën e madhe të mësuesit

  E mërkurë, 08 Mars 2023 11:39
 • Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 4 e 5 marsit

  Aktivitete të SBASHK-ut edhe në fundjavën e 4 e 5 marsit

  E hanë, 06 Mars 2023 11:14
 • Edhe në këtë fundjavë SBASHK me aktivitete në shërbim të anëtarësisë

  Edhe në këtë fundjavë SBASHK me aktivitete në shërbim të anëtarësisë

  E hanë, 27 Shkurt 2023 14:19

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht