Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SHS Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara - Ferizaj

SHS Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara - Ferizaj

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2017

Gazeta Vjetore

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook

Butoni posht