Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SHS Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës-Prishtinë

SHS Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës-Prishtinë

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2017

Gazeta Vjetore

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook

Butoni posht