Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Ngritje profesionale

Kolegji "GLOBUS", Pristhinë, studime Bachelor dhe Master me zbritje prej 10%

 

Kolegji "UNIVERSUM", Prishtinë, studime Bachelor dhe Master me zbritje 30 %

 

Shoqata "TEACH FOR KOSOVA", Prishtinë,zotohet që brenda një periudhe 2 vjeçare:

Do të përgatisë dhe organizoj së paku një trajnim në vit për një grup mësimdhënësish të bashkëzgjedhur me SBASHK;

Do të bashkërendoj kapacitetet për ofrim të trajnimeve me SBASHK;

Bashkë me SBASHK-un, do të hulumtoj nevojat për ngritje të kapaciteteve të mësimdhënësve në nivelin parauniversitar

Butoni posht