Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Limaj i jep mbështetje të plotë angazhimeve të SBASHK –ut

limaj 1sbashkNë orët e pasdites n ë ambientet e Qeverisë së Kosovës zv/kryeministri Fatmir Limaj bashkë me Ministrin e MASHT, Shyqiri Bytyqi janë takuar me kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, që shoqërohej nga menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri.
Kryetari i SBASHK-ut ka ngritur një varg çështjesh të rëndësishme në këtë takim duke shprehur vlerësimin se Ministri Bytyqi dhe kabineti i tij nuk janë angazhuar mjaftueshëm në mbështetje të kërkesave legjitime të SBASHK-ut lidhur me Projektligjin e pagave dhe ka kërkuar mbështetje nga zv/Kryeministri Limaj që të angazhohet në mënyrë që të bëhet korrigjimi i këtij Projektligji me qëllim që punëtorët e arsimit të kenë vend meritor. Ndër çështjet që kryetari i SBASHK-ut ka adresuar në këtë takim është edhe fakti se tani e sa muaj nuk janë mbajtur, si dikur, takimet me drejtorët e Drejtorive Arsimore, në të cilat në të kaluarën debatoheshin çështje me rëndësi dhe informoheshin palët me qëndrimet e SBASHK-ut dhe të institucioneve lokale e qendrore të arsimit. Po ashtu Jasharaj ka kritikuar MASHT-in për mungesë të takimeve dhe komunikimit për çështje me rëndësi duke theksuar se angazhimet dhe nismat në arsim nuk të jenë të plota e të frytshme pa pjesëmarrjen e SBASHK-ut ngase kjo sindikatë është përfaqësuesja e vetme dhe legjitime e punëtorëve të arsimit dhe se gëzon besimin e plotë të të punësuarve në këtë sektor me rëndësi.
SBASHK-u ka kritikuar Ministrin Bytyqi edhe lidhur me përbërjen e Komisionit për Zhvillimin e Strategjisë së Arsimit të Lartë ngase në këtë Komision nuk janë përfshirë njerëz nga akademia e Shkencave, as Reaktori i UP-së, as SBASHK-u, po në vend të tyre janë përfshirë shumë përfaqësues ndërkombëtar, njëri nga të cilët është zgjedhure edhe kryetar i Komisionit dhe madje edhe përfaqësues të OJQ-ve e individë që nuk kanë as edhe një lidhje konkrete me arsimin . SBASHK-u ka kërkuar po ashtu hapa konkret nga Ministri Bytyqi lidhur me hapjen e mundësisë që të punësuarit në arsim që duhet të bëjnë ngritje profesionale kjo t'u mundësohet duke krijuar mundësi të studimeve pa shkëputje nga puna, premtim ky i dhënë publikisht nga Ministri Bytyqi. SBASHK-u ka cekur edhe çështje të tjera duke përmendur edhe çështjen e shkarkimit të një numri të madh drejtorësh n të departamenteve në MASHT. Po ashtu SBASHK-u ka kërkuar që të shtohet komunikimi i drejtpërdrejt i MASHT me SBASHK dhe të ketë informata me kohë për veprimet konkrete në arsim.

Ministri Bytyqi është shprehur se respekton SBASHK-un dhe se ka pasur komunikim të vazhdueshëm me ta dhe se kjo do të shtohet në të ardhmen.
Duke dëgjuar me kujdes përfaqësuesit e SBASHK-ut dhe brengat e vërejtjet e tyre, Zv/Kryeministri Limaj është shprehur se i ka dhënë në të kaluarën dhe i jep edhe sot e gjithë ditën përkrahje të fuqishme angazhimeve të SBASHK-ut në realizimin e kërkesave të anëtarësisë dhe është shprehur se SBASHK-u është partneri kryesor strategjik i Ministrisë së Arsimit dhe do të jetë i pranishëm në të gjitha komisionet dhe angazhimet e përbashkëta në shërbim të arsimit në Kosovë. Limaj është shprehur se do shtuar bashkëpunimi dhe takimet e punës mes MASHT dhe SBASHK-ut dhe se ai bashkë me Ministrin do të angazhohen me tërë mundësitë që të korrigjohet Projektligji i pagave për të pasur vend meritor punëtorët e arsimit dhe se do të punohet bashkërisht edhe në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim.

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

Gazeta Vjetore 2018

gazeta vjetore 2019 1

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook