Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Të 11 milionë sindikalistët e arsimit të Evropës u njoftuan për protestën e SBASHK

etc lajmTë 11 milionë sindikalistët e arsimit të Evropës u njoftuan për protestën e SBASHK
ETUCE i dha hapësirë meritore këtij veprimi sindikal në faqen zyrtare
Protesta e SBASHK-ut e organizuar të shtunën më 8 shtator me kërkesën për korrigjimin e Projektligjit të pagave është përcjellë me vëmendje nga gjithë mediet e Kosovës. Në këtë mënyrë opinioni në Kosovë ka marrë një pasqyrë të qartë se punëtorët e arsimit e kulturës me të drejtë po marrin veprime sindikale duke kërkuar vend meritor në ligjin e pagave.
Ky veprim sindikal ka zgjuar interesim edhe dhe është mbështetur fuqishëm edhe nga Komiteti i Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës. Ata janë të informuar për ço angazhim dhe veprim të SBASHK-ut dhe në shenjë përkrahje ETUCE ka publikuar një raport përmbajtjesor gazetaresk në faqen e tyre zyrtare duke ua mundësuar kështu të 11 milionë anëtarëve të Unionit të Sindikatave të Arsimit që të njoftohen me këtë veprim sindikal, që nga ata është vlerësuar si i drejtë dhe i organizuar mirë.
ETUCE është shprehur se do të vazhdojë ta përcjell me kujdes gjendjen te ne dhe do të insistojë te institucionet e Kosovës që të përmbushin kërkesat legjitime të SBASHK-ut.
Për lexuesit e ueb faqes sonë po ua mundësojmë ta shohin raportin gazetaresk të botuar në faqen zyrtare të Komitetit të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës.

Butoni posht