Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Letra mbeshtetese e Komitetit te Unionit te Sindikatave Evropiane të Arsimit

ETUCEeeeeLetra mbeshtetese e Komitetit te Unionit te Sindikatave Evropiane të Arsimit

(ETUCE),Internacionalja Botërore për Evropë

Solidarizimi I ETUCE-së me anëtarët e organizatës tonë(SBASHK) ne Kosovë.

Të nderuar kolegë

Me këtë letër, ETUCE, që përfaqëson 132 Sindikata të Arsimit në të gjitha nivelet e arsimit në 51 shtete, shpreh mbështetjen ndaj jush në grevën paralajmëruese për të kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të negociojë me Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës (UESCK-SBASHK), lidhur me radhitjen e personelit të arsimit në Projektligjin për Pagat në sektorin publik."

Propozimet e bëra në projektligjin që do të paraqitet për miratim në Parlamentin nuk janë marrë në konsideratë propozimet e bëra nga sindikata e arsimit (SBASHK).ETUCE solidarizohet me ju në mbrojtjen e interesave të mësuesve dhe kërkesën për ngritjen e koeficientit tëp agave për mësuesit, me këtë veprim proteste para ndërtesave të Qeverisë së Kosovës, më 8 shtator 2018.

Në fillim të qershorit 2018, anëtaret e Byrosë ETUCE përforcuan argumentin dhe kërkesat e sindikatave të arsimit për të vendosur në plotni dialogun social në mënyrë eë të bëhet ngritja e nevojshme e pagave për punonjësit e arsimit duke kontribuar në fushatën "Evropa ka nevojë për një ngritje page.Eshtë koha për shërimin tonë".

Siç tregon përvoja, atraktiviteti i profesionit të mësimdhënies lidhet drejtpërdrejt me pagat e mësuesve. Paga e ulët e mësuesve është faktori i parë negativ që drejton të rinjtë të diplomuar të zgjedhin një profesion tjetër dhe të rezultojnë në mungesa të mësimdhënësve.

Si një vend kandidat potencial për Bashkimin Evropian, Kosova duhet të marrë parasysh strategjinë e re të BE-së "Zona Evropiane e Arsimit 2025" ku udhëheqësit e BE-së pranojnë se [...] "duke u ofruar atyre [mësuesve] një trajnim të shkëlqyeshëm dhe perspektivat tërheqëse për zhvillimin e tyre profesional dhe shpërblimin "[...] është masë erëndësishme për të ruajtur profesionin e mësimdhënies.

ETUCE qëndron në mënyrë të vendosur me ju në kërkesën tuaj të drejtë për rrogë të përshtatshme për mësuesit e Kosovës. Ne i dëshirojmë SBASHK-ut që veprimi juaj i protestës të çon në negociata gjithëpërfshirëse me rezultate kuptimplote.

etucemedia3

Butoni posht