Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Apel publik i SBASHK-ut drejtuar MASHT-it dhe institucioneve të Kosovës

logo sbashkApel publik i SBASHK-ut drejtuar MASHT-it dhe institucioneve të Kosovës
Në arsim të pensionohen para kohe se paku punëtorët me sëmundje të rënda
Nëse vërtetë institucionet do ta kundërshtonin angazhimin për një ligj lidhur me uljen e moshës së pensionimit për të gjithë të punësuarit në Arsimin Parauniversitar me arsyetimin se do të jetë numër i madh i atyre që vullnetarisht do ta shfrytëzonin këtë të drejtë dhe se kërkohen shumë mjete buxhetore , atëherë MASHT do të duhej që të krijonte mekanizma ligjor për pensionimin që tani të punëtorëve arsimor me sëmundje të rënda.
Është për t'u përshëndetur angazhimi lidhur me Ligjin për pensionim të parakohshëm të zyrtarëve policor, por është mirë që edhe MASHT të angazhohet e të përgatit një ligj për uljen e moshës së pensionimit për punëtorët në Arsimin Parauniversitar, të drejtë të cilën të punësuarit në ketë sektor do ta shfrytëzonin bazuar në vullnetin e tyre, apo në gjendjen shëndetësore. Kjo ngase, sa do i lehtë që duket ky profesion shikuar nga anash, puna e përkushtuar në edukimin dhe arsimimin brezave kërkon përkushtim dhe lë gjurmë nëpër vite në shëndetin e punëtorëve arsimor.
Nëse institucionet do ta kundërshtonin e pengonin përpjekjen e MASHT për një ligj lidhur me uljen e moshës së pensionimit për të gjithë të punësuarit në Arsimin Parauniversitar me arsyetimin se do të jetë numër i madh i atyre që vullnetarisht do ta shfrytëzonin këtë të drejtë dhe se kërkohen shumë mjete buxhetore , atëherë Ministria e Arsimit do të duhej që të krijonte mekanizma ligjor për pensionimin që tani të punëtorëve arsimor me sëmundje të rënda. SBASHK-u këtë çështje e ka ngritur vazhdimisht në shumë takime dhe nuk beson se institucionet e as ndonjë individ do ta kundërshtonte pensionimin e parakohshëm të punëtorëve arsimor me sëmundje të rënda sepse numri i tyre nuk është i madh dhe se çdo angazhim për ta është shërbim për arsim më të mirë dhe vepër humane ndaj këtyre njerëzve , që për ta ruajtur kafshatën e gojës detyrohen të shkojnë në punë me barrën e rëndë të sëmundjes.
Prishtinë, 22 gusht 2018,
Zyra për informim e SBASHK-ut

Butoni posht