Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Lartësim kujtimi për trimat e lirisë dhe për pishtarët e dijes

Manifestimi per pishtaret e dijesShoqata Atdhetare "Dukagjini" e Shkodrës, Shoqata e Vëllazërisë Kosovë-Malësi e Madhe "Martin Dreshaj", Ansambli Autokton "Rugova" dhe Teatri "Aleksandër Moisiu" i Pejës kanë organizuar një veprimtari madhështore kulturore për të lartësuar kujtimin për trimat e lirisë dhe pishtarët e dijes. Mes shumë mësuesve e veprimtarëve në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe një delegacion nga Prekazi e Skenderaj, i udhëhequr nga Lulëzim Jashari.
Sekretari i përgjithshëm i Shoqatës "Martin Dreshaj" , Frahër Rraci ka për një shpalosje të aktiviteteve e angazhimeve atdhetare të njerëzve të pendës e pushkës nëpër vite, dekada e shekuj për të shprehur respektin e lartë për këta bijë e bija të atdheut.
Manifestimi kulturorKryetari i Shoqatës "Dukagjini" nga Shkodra ka përcjellë respektin e kësaj pjese të Shqipërisë për familjen emblemë të Kombit, për komandantin Adem Jashari, për mësuesin Shaban dhe për gjithë njerëzit që në kohë plot furtuna kanë kryer misionin e tyre të shenjtë për ta ruajtur gjuhën dhe kulturën shqipe. Duke lartësuar kujtimin për ta kjo Shoqatë ka dekoruar me titullin "Mehmet Shpendi" mësuesin Shaban Jashari dhe me titullin "Martin Vamaj" Sindikatën e Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK). "Për punën vetëmohuese në shërbim të mësimit dhe përhapjes së gjuhës shqipe, të shkrimit dhe leximit të saj dhe edukimin atdhetar në shërbim të kombit shqiptar", ka thënë kryetari Sanaj teksa po dorëzonte mirënjohjen për SBASHK-un me emrin e shkrimtarit, akademikut dhe albanologut të njohur shqiptar.
Me mjaft emocione në këtë veprimtari ka folur edhe kryetari i Ansamblit "Rugova", prof. Vesel Nikçi, i cili ka shpalosur kujtime për arsimin shqip nëpër vite e dekada për të lartësuar kujtimin për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në misionin e shenjtë të mësuesit për arsimim e edukim të brezave.
"Pishtarët e dijes dhe atdhetarët nëpër dekada e shekuj mbrojtën atdheun dhe gjuhën e bukur shqipe. Edhe ne mësimdhënësit e viteve të 90-ta duke ndjekur këta shembuj dhe duke ruajtur në zemër kujtimin për mësuesin Shaban Jashari i përballuam furtunat dhe arritëm të kryejmë misionin tonë të shenjtë . Kujtimi për figurat emblemë të atdhetarëve na bënin të pathyeshëm karshi furtunave të pushtuesit", foli me plot emocione në këtë veprimtari kulturore kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj duke falënderuar organizatorët.

SBASHK-u në bashkëpunim me GIZ-in mbajtën konferencë për komunitetet e të mësuarit së bashku

SBASHK-u në bashkëpunim me GIZ-in mbajtën konferencë për komunitetet e të mësuarit së bashku

Prishtinë,10.11.2018-Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) në sallabashkëpunim me organizatën gjermane GIZ kanë mbajtur sot konferencën njëditore për komunitetet e të mësuarit së bashku, me titull “Forume inovative për një qëllim të përbashkët - përmirësimi i rezultateve të nxënësve”. Në fillim të konferencës kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka deklaruar që kjo konferencë si dhe e gjithë puna e komuniteteve të të mësuarit së bashku kanë për qëllim ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë përmes këtyre formave inovative. Sipas Jasharajt, aktivitetet e tilla sindikata i organizon krahas veprimtarisë së saj të përhershme në mbrojtje të statusit të mësimdhënësve dhe përpjekjeve të saj për realizmin e kërkesave të anëtarësisë.

rrahmani“SBASHK-u përveç angazhimeve që i ka në bazë të statutit në përpjekjet për realizimin e kërkesave të mësimdhënësve, po dëshmohet gjithnjë se është angazhuar edhe për ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim”, është shprehur Jasharaj.

Në hapje të konferencës ka folur edhe zëvendësiministri i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Heset Sahiti. AI shprehu kënaqësinë e tij që u drejtohej një audience të tillë, duke i vlerësuar lartë aktivitetet e SBASHK-ut në përmirësimin e cilësisë në arsim.

“SBASHKU është njëra ndër organizatat shumë të rëndësishme dhe në historinë në saj ka shërbyer si gjenerator i ndryshimeve pozitive në shoqërinë tonë”, ka deklaruar Sahiti.

Pas tij, në hapje të konferencës ka folur edhe Kryetari i Komisionit Parlamentar për Arsim, Ismajl Kurteshi, i cili tha se përkundër punës së deritanishme të institucioneve, arsimi nuk është akoma prioritet i politikëbërjes në Kosovë, duke kërkuar në këtë mënyrë nga MASHT-i dhe organet tjera përgjegjëse që të rrisin buxhetin për arsimin.

“Nuk ka temë më të rëndësishme sesa që të flitet për cilësinë e arsimit, sepse vetëm kështu mund të Ismajlidalim nga kjo gjendje e vështirë ekonomike që e ka kapluar vendin. Komisioni për Arsim është angazhuar edhe në procedimin e ligjit për mësimdhënësit e viteve ’90-a dhe mund të them se shumë shpejt do të procedohet në Kuvend”, ka deklaruar ai.

Nga organizata gjermane GIZ, ka folur Rrezarta Zhinipotoku-Behluli, e cila e ka udhëhequr projektin e komuniteteve të të mësuarit së bashku, ku ka deklaruar se që nga themelimi i këtyre grupimeve ka filluar planifikimi në mënyrë zyrtare. E gjithë kjo, sipas Zhinipotokut ka pasur për qëllim; përmirësimin e Rrezartarezultateve të nxënësve dhe cilësisë së arsimit në Kosovë. Zhinipotoku në fjalimin e saj i ka bërë thirrje zyrtarëve të sistemit të arsimit në Kosovë, që t’i përkrahin komunitetet e tilla të cilat përmes këmbimit të praktikave të mira, ndihmojnë në arritjen e rezultateve më të mira të nxënësve.

Sesionet e kësaj konference i ka hapur, Selim Mehmeti, i cili ka prezantuar raportin e punës së këtyre komuniteteve në Kosovë për një periudhë pesë vjeçare. Në prezantimin e tij me titull “'Puna e komuniteteve të mësuarit së bashku në shkollat e Kosovës (2013-2018)”, Mehmeti, ka thënë që ngecjet kryesore në punën e këtyre rrjeteve është dokumentimi i aktiviteteve të tyre përmes procesverbaleve dhe formave Paneli1tjera zyrtare të raportimit. Ai ka thënë që praktikat e tilla të organizmit në komunitete të të mësuarit duhet të vazhdojnë pasi që në shumë raste ka pasur rezultate të dukshme në përmirësimin e cilësisë së arsimit.

Pas tij, në sesion ka folur, Osman Buleshkaj i cili në prezantimin e tij është fokusuar në praktikat e mira të funksionimit të rrjeteve profesionale të udhëheqësve arsimor, duke dhënë shembuj se si një organizm i tillë mund të bëhet pjesë e kulturës së punës së drejtorëve të shkollave në Kosovë.

Duke folur për rrjetet e ndryshme të të mësuarit së bashku, Buleshkaj ka thënë që këto rrjete nuk duhet të funksionojnë njëjtë, meqë sipas tij, secili rrjet apo komunitet i të mësuarit së bashku ka specifikat e tij.

Më tutje, ka folur, drejtoresha e Shkollës së Gjelbër në Prishtinë, Fahrije Latifi Ratkoceri, e cila ka ofruar shembullin e shkollës që udhëheq si një formë e mirë e vetorganizimit edhe pse nuk është pjesë e organizimeve prej 21 komuniteteve të të mësuarit së bashku.

Tutje, Gani Ahmetxhekaj, ka prezantuar temë ''Bashkëpunimi i drejtorëve të shkollave të komunitetit të mësuarit së bashku në procesin e planifiimit zhvillimor dhe sigurimin e cilësisë në performancën e shkollës''. Në prezantimin e tij, Ahemtgjekaj ka kërkuar që të hartohet një bazë ligjore për punën e komuniteteve të mësuarit së bashku në formë të Udhëzimit Administrativ.

“Drejtoritë Komunale të Arsimit të mbështesin , monitorojnë dhe të nxitin punën e Komuniteteve të Mësuarit së Bashku, të ndahet një buxhet solid për punën këtyre komuniteteve, inspektorati i Arsimit krahas punës së tyre të monitorojnë edhe punën e ekipeve të komuniteteve, si dhe të harothen planet e veprimit për to”, ka rekomanduar Ahmetxhekaj.

Në sesionet e konferencës , ka folur edhe Arlinda Bajgora, trajnere e komuniteteve e të mësuarit së Paneli2bashku, e cila ka thënë se praktikat e mira të këtyre organizimeve duhet të bëhen pjesë e kulturës së punës së mësimdhënësve dhe udhëheqësve të institucioneve arsimore. Sipas saj, sfidat kryesore në realizmin e këtij lloj të bashkëpunimit ndërmjet mësimdhënësve mbeten; mungesa e infrastrukturës, mungesa e motivimit, ngarkesa gjatë zbatimit të kurrikulës, mungesa e vetiniciativës, mungesë e përkrahjes nga udhëheqësia e shkollës dhe DKA –të.

Në konferencë ka prezantuar edhe Leonida Kelmendi - Imeri, mësimdhënëse e shkollës “Avdullah Shabani” në Mitrovicë, shkollë kjo e cila ka qenë pjesë e komuniteteve të të mësuarit së bashku. Kelmendi-Imeri, duke folur për praktikat e shkollës së saj, ka thënë që ky organizim, ka ndihmuar në përgatitjen më të mirë të mësimdhënësve dhe rrjedhimit edhe arritje më të mira të rezultatit të nxënësve.

Ismet Potera, ka trajtuar temën e motivimi nga kënaqësia në punë dhe ndikimi në të nxënit në komunitet''. Potera ka paraqitur me këtë rast, pjesë nga hulumtimi i tij përmes të cilit ka identifikuar format më të mira të motivimit të mësimdhënësve për punën e tyre.

Po ashtu, Besa Hoxha Krasniqi në konferencë ka paraqitur një qasje për politikat e zhvillimit Salla1profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë duke ofruar shembuj nga praktikatat e te nxënit. Ajo në prezantimin e saj, ka folur edhe për rolin e udhëheqësve të aktivave profesionale në përkrahje të mësimdhënësve.

Konferenca e organizuar nga SBASHK-u dhe GIZ-i ka ofruar qasje të reja në bashkëpunimin e institucioneve shkollore dhe mësimdhënësve me qëllim të përmirësimit të cilësisë së arsimit. Komunitetet e të mësuarit së bashku në Kosovë kanë filluar punën që nga viti 2013.

Edhe më 03 e 04 nëntor u vazhdua me aktivitete sindikale

45344854 2006399229397372 1824892816220749824 n 1
Edhe më 3 e 4 nëntor u vazhdua me aktivitete sindikale
Trajnim për dialogun social dhe bashkëbisedë me anëtarësinë

Anëtarë të SBASHK-ut nga shkollat "Dëshmorët e Vitisë", "Jonuz Zejnullahu", "Nazmi Pajaziti", "Kenan Halimi", "Ahmet Hajdari", "Ndre Mjeda" dhe Bahti Haxhiu" nën përkujdesjen dhe angazhimin e trajnerëve Blendor Shatri, Besa Hoxha Krasniqi dhe Besim Haliti në ditët e vikendit, më 3 e 4 nëntor kanë përmbyllur me sukses  trajnimet e filluara më 27 e 28 tetor.Gjatë këtyre dy ditëve trajnerët në formë të bashkëbisedës kanë shpalosur temat kyçe për dialogun social duke bërë dallimin mes dialogut social në Kosovë me atë në Evropë, duke u ndalur të vizioni e misioni i dialogut dhe objektivat strategjike të sindikatës e për të vazhduar me ushtrimet e shumta në grupe që i kanë dhënë mundësi pjesëmarrësve të tregojnë njohuritë e arritura në trajnim dhe për t'u sfiduar me situata të ndryshme gjatë zhvillimit të dialogut social nga shkolla, niveli komunal e deri të dialogu me institucionet qendrore.45449199 1928265147474787 553446891602313216 n
Po ashtu gjatë vikendit të datave 3 e 4 nëntor trajnerët Safet Beqiri e Alban Zenmeli kanë nisur trajnimin për dialogun social me punëtorë të arsimit nga shkollat: " 28 Nënori", "Mirali Sejdiu dhe me një numër kolegësh nga "Dëshmorët e Vitisë, nga shkolla e Sllatinës dhe nga "Dom Mikel Tarabulluzi", "Dëshmorët e Lubizhdës", "Kongresi i Manastirit" dhe "Gjon Sereqi".
Trajnerët Beqiri e Zeneli fillimisht kanë përcjellë përshëndetjet e stafit udhëheqës të SBASHK-ut dhe kanë dhënë informacione lidhur me aktualitetin në arsim, për sfidat dhe për angazhimet konkrete të SBASHK-ut n ë përpjekje për realizimin e kërkesave të anëtarësisë.

Capture 3333333333 Pas kësaj ata kanë nisur të shpalosin tema lidhur me dialogun social duke nxitur pjesëmarrësit që të shprehin lirshëm mendimet dhe idetë lidhur me çështjet e shtruara. Këtë mësimdhënës do të vazhdojnë edhe për dy ditë të vikendit me trajnimin për të arritur njohuri të duhura e të cilat do t'i dëshmojnë gjatë detyrave në grupe.

 

 

Kanë vazhduar trajnimet me mësimdhënës në Lipjan e Viti

sbashk trajnimi dialogu social vende te ndrsyhme 1Dëshmi se SBASHK është gjithmonë pranë anëtarësisë
Duke iu përgjigjur kërkesave të anëtarësisë për trajnime përfaqësuesit e SBASHK-ut bashkë me trajnerët kanë vazhduar këtë aktivitet edhe të shtunë e të dielën e 27 dhe 28 tetorit duke u gjendur në Lipjan e Viti. Në Lipjan trajneri Alban Zeneli ka përmbyllur me sukses trajnimin për udhëheqje dhe menaxhim të institucioneve të Arsimit Parauniversitar me kryetarë shoqatash sindikale të shkollave të kësaj komune. Po ky trajnim është përmbyllur me sukses edhe në komunën e Gjakovës me kryetar të shoqatave sindikale të institucioneve arsimore nga kjo komunë.sbashk trajnimi dialogu social vende te ndrsyhme 2
Po gjatë këtij vikendi janë mbajtur trajnime në katër institucione arsimore në komunën e Vitisë, pas trajnimeve të mbajtura kohë më parë po në këtë komunë lidhur me dialogun social. Kësaj radhe në trajnim janë përfshirë mësimdhënës nga shkollat: "Ndre Mjeda" e Kabashit, "Baft Haxhiu" e Vitisë, "Nazmi Pajaziti" e Radivojcës, "Kenan Halimi" e Skifterit, "Ahmet Hajdari" e Beguncës, e shkollës " Njazi Rexhepi" e Sllatinës së Epërme të Vitisë , "dëshmorët e Vitisë dhe shkolla "Jonuz Zejnullahu" po ashtu e Vitisë.sbashk trajnimi dialogu social vende te ndrsyhme 3
Në këto katër mjedise arsimore trajnimin lidhur me dialogun social e kanë përcjellë 199 mësimdhënës nga këto vatra arsimore të komunës së Vitisë.
Pjesëmarrës të cilët kanë përcjellë me kujdes shpalosjen e temave kyçe nga tgrajnerët e licencuar , që janë mbështetur edhe nga veprimtar të SBASHK-ut, që po ashtu kanë njohur lidhur me ligjet dhe me çështje sindikale dhe të dialogut në veçanti.
Trajnimet në dy ditët e vikendit janë pjesa e parë e orëve të parapara dhe pjesa tjetër e orëve do të realizohet në vikendin e radhës më 3 e 4 nëntor. Një pjese trajnimi është zhvilluar në formë të bashkëbisedës dhe pjesëmarrësit kanë pasur mundësi që të diskutojnë lirshëm , të shprehin mendimet e tyre dhe bëhen kështu pjesë aktive e këtij aktiviteti.
Rrjedhën e trajnimeve edhe në këtë vikend e kanë përcjellë nga afër kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj bashkë me menaxherin për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri.sbashk trajnimi dialogu social vende te ndrsyhme 5

Kryetari i SBASHK-ut duke vizituar të katër institucionet , në të cilat po mbahej trajnimi , ka informuar të pranishmit për angazhimet, arritjet dhe sfidat e pastaj bashkë me menaxherin për financa e administratë dhe koordinator për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri u janë përgjigjur shumë pyetjeve për çështjet që ju interesonin të dinin më shumë pjesëmarrësit e këtij trajnimi.

Limaj i jep mbështetje të plotë angazhimeve të SBASHK –ut

limaj 1sbashkNë orët e pasdites n ë ambientet e Qeverisë së Kosovës zv/kryeministri Fatmir Limaj bashkë me Ministrin e MASHT, Shyqiri Bytyqi janë takuar me kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, që shoqërohej nga menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm , Ymer Ymeri.
Kryetari i SBASHK-ut ka ngritur një varg çështjesh të rëndësishme në këtë takim duke shprehur vlerësimin se Ministri Bytyqi dhe kabineti i tij nuk janë angazhuar mjaftueshëm në mbështetje të kërkesave legjitime të SBASHK-ut lidhur me Projektligjin e pagave dhe ka kërkuar mbështetje nga zv/Kryeministri Limaj që të angazhohet në mënyrë që të bëhet korrigjimi i këtij Projektligji me qëllim që punëtorët e arsimit të kenë vend meritor. Ndër çështjet që kryetari i SBASHK-ut ka adresuar në këtë takim është edhe fakti se tani e sa muaj nuk janë mbajtur, si dikur, takimet me drejtorët e Drejtorive Arsimore, në të cilat në të kaluarën debatoheshin çështje me rëndësi dhe informoheshin palët me qëndrimet e SBASHK-ut dhe të institucioneve lokale e qendrore të arsimit. Po ashtu Jasharaj ka kritikuar MASHT-in për mungesë të takimeve dhe komunikimit për çështje me rëndësi duke theksuar se angazhimet dhe nismat në arsim nuk të jenë të plota e të frytshme pa pjesëmarrjen e SBASHK-ut ngase kjo sindikatë është përfaqësuesja e vetme dhe legjitime e punëtorëve të arsimit dhe se gëzon besimin e plotë të të punësuarve në këtë sektor me rëndësi.
SBASHK-u ka kritikuar Ministrin Bytyqi edhe lidhur me përbërjen e Komisionit për Zhvillimin e Strategjisë së Arsimit të Lartë ngase në këtë Komision nuk janë përfshirë njerëz nga akademia e Shkencave, as Reaktori i UP-së, as SBASHK-u, po në vend të tyre janë përfshirë shumë përfaqësues ndërkombëtar, njëri nga të cilët është zgjedhure edhe kryetar i Komisionit dhe madje edhe përfaqësues të OJQ-ve e individë që nuk kanë as edhe një lidhje konkrete me arsimin . SBASHK-u ka kërkuar po ashtu hapa konkret nga Ministri Bytyqi lidhur me hapjen e mundësisë që të punësuarit në arsim që duhet të bëjnë ngritje profesionale kjo t'u mundësohet duke krijuar mundësi të studimeve pa shkëputje nga puna, premtim ky i dhënë publikisht nga Ministri Bytyqi. SBASHK-u ka cekur edhe çështje të tjera duke përmendur edhe çështjen e shkarkimit të një numri të madh drejtorësh n të departamenteve në MASHT. Po ashtu SBASHK-u ka kërkuar që të shtohet komunikimi i drejtpërdrejt i MASHT me SBASHK dhe të ketë informata me kohë për veprimet konkrete në arsim.

Ministri Bytyqi është shprehur se respekton SBASHK-un dhe se ka pasur komunikim të vazhdueshëm me ta dhe se kjo do të shtohet në të ardhmen.
Duke dëgjuar me kujdes përfaqësuesit e SBASHK-ut dhe brengat e vërejtjet e tyre, Zv/Kryeministri Limaj është shprehur se i ka dhënë në të kaluarën dhe i jep edhe sot e gjithë ditën përkrahje të fuqishme angazhimeve të SBASHK-ut në realizimin e kërkesave të anëtarësisë dhe është shprehur se SBASHK-u është partneri kryesor strategjik i Ministrisë së Arsimit dhe do të jetë i pranishëm në të gjitha komisionet dhe angazhimet e përbashkëta në shërbim të arsimit në Kosovë. Limaj është shprehur se do shtuar bashkëpunimi dhe takimet e punës mes MASHT dhe SBASHK-ut dhe se ai bashkë me Ministrin do të angazhohen me tërë mundësitë që të korrigjohet Projektligji i pagave për të pasur vend meritor punëtorët e arsimit dhe se do të punohet bashkërisht edhe në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në arsim.

SBASHK-u nuk ndalet me aktivitetet në shërbim të anëtarësisë

sblipjan1Takimet me veprimtarë sindikalë mundësi e mirë për ide të reja
Është shtuar dukshëm interesimi i anëtarësisë dhe i veprimtarëve sindikalë për trajnimet e licencuara të SBASHK-ut. Derisa në komuna të Kosovës është mbajtur e në disa të tjera po bëhen përgatitjet e nevojshme për trajnimin e licencuar lidhur me forcimin kapaciteteve për dialogun social, interesim i madh vërehet edhe për trajnimin lidhur me udhëheqjen dhe menaxhimin e institucioneve të Arsimit parauniversitar. sblipjan1.jpg2Këtë vikend me iniciativën e kryetarit të Kuvendit të Sindikatës së SAF e SAM për Lipjnain, Emrush Ahmeti dhe të kryesisë e veprimtarëve sindikalë është mbajtur trajnimi me udhëheqës sindikal nga shkollat e kësaj komune pikërisht me temën kyçe të firimit të aftësive e përvojave për udhëheqjen në sindikatë dhe në institucionet arsimore. Ky aktivitet është mbajtur me mejtet financiare të nivelit sindikal komunat. Trajneri Alban Zeneli , është ndihmuar nga kryetari i SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj dhe menaxheri për financa e administratë dhe këshilltar për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri për të shtjelluar temat që kanë të bëjnë pikërisht me udhëheqjen dhe menaxhimin .sblipjan1.jpg2.jpg3
Kryetari i Kuvendit të SAF e SAM për Lipjnain, Emrush Ahmeti ka bërë në fillim një përshkrim të aktiviteteve sindikale në komunë e tij dhe ka falënderuar edhe DKA-në e Lipjanit që ka pasur mirëkuptim pëqr këtë aktivitet dhe ka ndihmuar duke u dhënë në dispozicion një autobus për të arritur pjesëmarrësit në këtë trajnim. Kryetari i SBASHK-ut pas kësaj ka shpalosur disa nga aktivitetet aktuale të SBASHK-ut duke lavdëruar angazhimet dhe unitetin sindikal në Lipjna dhe në tërë Kosovën.sblipjan1.jpg2.jpg3.jpg4
Trajneri Alban Zeneli me përkushtim ka bërë shtjellimin e temave dhe trajnimi ka fituar në dinamikë ngase ai shumë çështje i ka shtruar në mënyrë të bashkëbisedës me pjesëmarrësit.
Këtë aktivitete e ka parë nga afër edhe drejtori i DKA-së së Lipjanit, Rasim Hasani, i cili ka lavdëruar bashkëpunimin me sindikatën e arsimit . Edhe kryetari i SBASHK-ut ka përshëndetur z Hasanin dhe e ka përshëndetur angazhimin e tij që të ndihmojë brenda mundësive mbajtjen e këtij aktiviteti të qëlluar sindikal.

Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut me anëtarësinë nëpër komuna

43500049 257706891611954 1535910679058317312 nVazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut me anëtarësinë nëpër komuna
Përkushtim e angazhime edhe në ditët e vikendit
SBASHK-u , krahas angazhimeve të vazhdueshme në realizimin e kërkesave legjitime të punëtorëve të arsimit, është i përkushtuar të vazhdojë në realizmin e kërkesave të anëtarësisë për realizimin me sukses të trajnimeve, që janë licencuar nga MASHT.

43462842 1849290991792065 8429159947337465856 n
Në realizim të këtij objektivi është realizuar trajnimi për forcimin e kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social më punëtorë të arsimit në fshatin Pozharan dhe në vetë qytezën e Vitisë.43392883 340709460017386 8353322640345137152 n
Për të qenë trajnimi i suksesshëm dhe për të marrë njohuri të mjaftueshme pjesëmarrësit, SBASHK-u ka ndihmuar duke siguruar kontributin e trajnerit Safet Beqiri, që është ndihmuar nga trajnerët e SBASHK-ut Besa Krasniqi, nënkryetarja Vjollca Shala dhe kryetari i Kuvendit të Arsimit Fillor në kudër të SBASHK-ut , Blerim Mehmeti.43528189 242145003143422 6128561608588263424 n
Ky aktivitet është zhvilluar edhe në ditët e vikendit dhe për të bashkëbiseduar me pjesëmarrësit e këtij trajnimi të dielën i ka vizituar ata kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj i shoqëruar nga nënkryetari i BSPK-së, prof. dr. Atdhe Hykolli dhe juristin në SBASHK, Blendor Shatri. Ata janë ndjerë mirë kur pjesëmarrësit e trajnimeve kanë lavdëruar përkushtimin e trajnerëve dhe kanë falënderuar SBASHK-un për gjithë angazhimet në shërbim të anëtarësisë dhe kryetarin e Kuvendit të SAF e SAM në këtë komunë, Kemajl Bislimi për punën e palodhshme që ai bashkë me kryesinë është duke bërë në shërbim të anëtarësisë këtu. Ishte ky moment i mirë edhe për një komunikim të lehtë përmes bashkëbisedave dhe Jasharaj, Hykolli e Shatri u janë përgjigjur shumë pyetjeve që kishin të bënin me aktualitetin në arsim dhe me fillimin e procesit të vlerësimit të punës së mësimdhënësve duke i vizituar ata në klasë gjatë punës edukative e arsimore. Vlen të përmendet se pjesëmarrësit në këtë trajnim i ka vizituar edhe e përfaqësuesi i DKA-së në Viti, Zijadin Ahmeti, i cili ka lavdëruar angazhimet e SBASHK-u dhe ka kujtuar se drejtoria e arsimit në këtë komunë ka bashkëpunim korrekt me kryetarin, kryesinë dhe veprimtarët tjerë të Kuvendit të Sindikatës së SAF e SAM të kësaj komune.43400802 149434786007400 7374480820284686336 n
Po të dielën përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë shkuar në Kamenicë dhe bashkë me kryetarin e Kuvendit të SAF e SAM të kësaj komune janë takuar me pjesëmarrësit e trajnimit për dialogun social , që është mbajtur para pak ditësh këtu. Në këtë solemnitet rasti janë ndarë certifikatat për këtë trajnim të licencuar me numrin e caktuar të orëve që punëtorëve arsimor këtu do t'ju numërohen për të arritur të numri i duhur për licencat tani dhe avancimin në karrierë në të ardhmen.43392883 340709460017386 8353322640345137152 n

Faleminderit shume për ftesën, SBASHK-u 

Dita botërore e mësuesit

43160336 281676252684207 2126714362977583104 nKemi nderin që mësimdhënësve të Kosovës dhe kolegëve tanë nga e gjithë bota t'ua urojmë 5 tetorin ditën ndërkombëtare të mësuesit.

Të nderuar mësues kudo në botë:
Ju jeni autoriteti moral për nxënësit tuaj, të cilët formojnë vlerat morale dhe ndjenjat shpirtërore. Ju u mësoni nxënësit të mendojnë në mënyrë të pavarur, të marrin vendime dhe të marrin përgjegjësi për zgjedhjen e tyre, të jenë qytetarë të denjë të vendit tonë. Të jesh mësues është punë e vështirë, lumturi e madhe dhe përgjegjësi e madhe.shkolla e gjelbert sbashk

Ne ju përgëzojmë në ditën tuaj profesionale! Ne ju dëshirojmë zbatimin e planeve tuaja krijuese, punën e frytshme dhe suksesin profesional. Shëndetin e mirë për ju dhe familjet tuaja! Gëzuar Ditën Botërore të Mësuesit!
Ju e dini se viteve të tjera kemi organizuar Konferenca me tema të caktuara për nder të 5 tetorit. Këtë vit po veprojmë ndryshe sepse konsiderojmë se në shtetin tonë po organizohen shumë Konferenca me tema shumë të rëndësishme, por çdo gjë po përfundon me ca konkluzione, të cilat rrallë po jetësohen, kështu që ne 5 tetorin do ta shënojmë me këtë konferencë me ju dhe me një varg aktivitetesh nëpër komuna e me mësimdhënës, qoftë duke u takuar me tan ë mënyrë që të veprojmë bashkërisht, qoftë duke organizuar trajnime, që është kërkesë e vetë punëtorëve të arsimit. Pra kemi zgjedhur rrugën më pak fjalë e më shumë punë e angazhime konkrete gjatë gjithë muajit tetor, por edhe në muajit tjerë.shkolla e gjelbert sbashk2

Një aktivitet i qëlluar e me veteranët e arsimit është mbajtur që sot e për nder të 5 tetorit në Shkollën e gjelbër në Prishtinë ku SBASHK-u ishte prezent ku e përgëzojë drejtoreshën, mësimdhënësit dhe nxënësit e kësaj vatre arsimore për këtë veprimtari të qëlluar e shumë domethënëse.
Në këtë tetor, e për nder të ditës ndërkombëtare të mësuesit kudo në botë Internacionalja Botërore e Arsimit ka paraparë që aktivitetet të jenë të orientuara në moton " E drejta e mësimdhënies- e drejtë vetëm e mësuesit" , që ka për qëllim që të krijohen kushte pune që mësuesi të ndjehet I lirë e jo në presion të të tjerëve në misionin e tij human të arsimimit e edukimit të brezave. Jo rrallë në Kosovë e në shumë vende të botës të tjerët vendosin për arsimin pa qenë I përfshirë vetë mësuesi. Për arsimin nuk mund të vendoset nga kabinetet e zyre dhe pa mësuesin. Kudo në botë janë shtuar angazhimet në mbrojtje të personalitetit dhe figurës së mësuesit. Janë angazhimet në mbrojtje të mësuesit nga ndërhyrjet e ndryshme dhe sidomos nga politika. Shkolla duhet të jetë e mësimdhënësve dhe e nxënësve , kurse të tjerët duhet të ndihmojnë e jot ë pengojnë angazhimet dhe përkushtimin për arritje të reja.sbashk dita boterore e msusit2
Nëse bëjmë një analizë të aktualitetit në arsim do të themi se edhe ky 5 tetor arsimin në Kosovë e gjen duke u përballur me sfida të shumta. Deklarimi i institucioneve se arsimi është prioritet as sot e kësaj dite nuk është kthyer në vepër . Është bërë shumë pak që të përmirësohen kushtet e punës në institucionet arsimore. Shkollat mbeten të pa përgatitura për kërkesat e shekullit 21 dhe mësuesi me shkumës e shpuzë e ka të vështirë të plasojë si duhet dijet e tij te nxënësit.
SBASHK-u vazhdimisht ka ofruar ide që lehtë mund të realizohen në shërbim të arsimit më të mirë. Kemi kërkuar të ketë buxhet më të madh për arsimin në mënyrë që shkollat të jenë të pajisura me kabinete e me mjete bashkëkohore të punës, kemi kërkuar që punëtorët e sëmurë rëndë të pensionohen duke u dhënë pensione të dinjitetshme dhe në vend të tyre të angazhohen mësimdhënësit praktikantë, kemi kërkuar që punëtorëve të arsimit t'u mundësohet pensionim I parakohshëm. Këto ide janë lavdëruar , por institucionet nuk kanë bërë gjë në këtë drejtim.Foto2 1sbashk
SBASHK-u edhe në këtë 5 tetor është duke u përballur me sfida. Janë bërë e po bëhen angazhime të jashtëzakonshme në realizimin e kërkesave legjitime të anëtarësisë, sidomos lidhur me Projektligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip për vitet e 90-ta dhe për korrigjimet në Projektligjin për pagat. Këto dy kërkesa janë në proces dhe urojmë që Komisionet parlamentare të veprojnë drejt dhe të përfillin kërkesat tona të argumentuara. SBASHK-u është duke përcjellë me kujdes punën e komisioneve gjegjëse parlamentare dhe po zhvillon takime në vazhdimësi me anëtarët e këtyre komisioneve. Ne i gëzohemi arritjeve përmes dialogut, por çdo herë mbetet I hapur opsioni tjetër, pra ai I veprimeve sindikale nëse institucionet nuk bëjnë si duhet punën e tyre në relacion me kërkesat tona legjitime.

 

Delegacioni i SBASHK-ut u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të Internacionales Botërore të Arsimit

41965185 269786833642916 2598287267973824512 nDelegacioni i SBASHK-ut u takua me Sekretarin e Përgjithshëm të Internacionales Botërore të Arsimit
Edwards: SBASHK-u ishte dhe mbetet pjesë e krenarisë sonë
Pas pjesëmarrjes së suksesshme dhe kontributit të çmuar në Konferencën "Forcimi i kapaciteteve të sindikatave të arsimit për zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe dialogun social", organizuar nga Komiteti i Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) në Bruksel , delegacioni i SBASHK-ut i kryesuar nga kryetari Rrahman Jasharaj është pritur nga sekretari gjeneral i Inernacionales Botërore të Arsimit,z. David Edëards.42164718 297202314210213 1132870020288741376 n
"Jam i lumtur që po takoj delegacionin e SBASHK-ut, të kësaj sindikate që ka një histori të veçantë dhe krenare për Inernacionalen Botërore të Arsimit, që ka 32 milionë anëtarë nga e tërë bota. Kam shumë njohuri për punën dhe angazhimet tuaja në shërbim të anëtarësisë dhe arsimit nëpër vite e dekada. Paraardhësi im, miku i madh i arsimit dhe i SBASHK-ut, z. Fred Van Liven më ka porositur që të kem kujdes të veçantë për sindikatën tuaj sepse ju këtë e keni merituar dhe e meritoni me punë e përkushtim. Ishim dhe do të jemi gjithmonë me ju duke u gëzuar bashkë për arritjet tuja dhe duke ju përkrahur e duke u bërë zëri juaj kurdo që e këkron nevoja", është shprehur z. Edëards, i cili pastaj është informuar nga kryetari Jashraj, sekretarja e përgjithshme Jehona Oruçi dhe menaxheri për finaca i SBASHK-ut , Ymer Ymeri për situatën aktuale, për arritjet dhe sfidat me të cilat po përballet arsimi në Kosovë. Ata janë ndalur veçmas te veprimet sindikale lidhur me kundërshtimin ndaj ligjit të pagave, i cili nuk kishte vënë në pozitë meritore punëtorët e arsimit. Sekretari i përgjithshëm i EI-së, ka përgëzuar SBASHK-un për këto angazhime dhe është shprehur se Ei është duke përcjellë situatën duke uruar që Qeveria e Kosovës të bëj korrigjimin e duhur të ligjit dhe të vë në pozitë të merituar sektorin e arsimit. Ai ka përsëritur se SBASHK-u do të ketë përkrahjen e EI-së në të gjitha angazhimet dhe se është duke pritur informacione për rrjedhën e situatës dhe me kohë Inernacionalja Botërore e Arsimit do të reagojë nëse Qeveria e Kosovës nuk përmbush premtimet.42178353 302222930561542 1437698477944471552 n
" Jemi këtu t'ua urojmë detyrën në emër të mijëra anëtarëve të sindikatës sonë dhe jemi të sigurt se edhe me ju dhe stafin tuaj do të kemi bashkëpunim të vazhduehsëm dhe do ta gjejmë përkrahjen , ashstu si e kishim nëpër vite nga miku ynë i madh Fred Liven. Ne po angazhohemi që të jemi sa më të mirë si sindikalistë në realizimin e kërkesave legjitime të anëtarësisë dhe në ngritjen e vazhduehsme të cilësisë në arsim", është shprehur kryetari Jasharaj duke e ftuar Sekretarin e Përgjithshëm të EI-së, z. Edëard për një vizitë nsë Kosovë, ftesë të cilën ai e ka pranuar me kënaqësi.

Takim i rëndësishëm i Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës në Bruksel

Foto 1fgvfgvfTakim i rëndësishëm i Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës në Bruksel
SBASHK takohet dhe merr mbështetje nga kreu i këtij Unioni
Në selinë e Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) dhe të Internacionales Botërore të Arsimit (EI)është duke u mbajtur konferencë e rëndësishme me përfaqësues të Sindikatave të Arsimit nga e tërë Evropa. Në këtë ngjarje të veçantë përfaqësohet edhe SBASHK-u. Konferenca ka për qëllim që të bëj një analizë të gjendjes në arsim dhe të jep ide për angazhime të përbashkëta në shërbim të arsimit dhe ruajtjes së personalitetit të mësuesit.Foto3
Në kudër të këtyre aktiviteteve delegacioni i SBASHK-ut i kryesuar nga kryetari Rrahman Jasharaj është takuar me presidenten e Komitetit të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, znj. Christine Blover dhe drejtoreshën për Evropë të ETUCE, znj.Suzan Flocken.42205981 292341021365715 8948108995898376192 nFoto5
Kryetari Jasharaj dhe sekretarja e përgjithshme e SBASHK-ut, Jehona Oruçi kanë falënderuar mikpritëset për përkrahjen e vazhdueshme që ato dhe gjithë kolegët nga Evropa i kanë dhënë SBASHK-ut duke e mbështetur kurdo qe e ka kërkuar nevoja për të dhënë pastaj një informacion lidhur me aktualitetin në arsimin e Kosovës dhe për angazhimet, arritjet dhe sfidat. Menaxheri për financa e administratë, Ymer Ymeri ka dhënë detaje nga angazhimet e SBASHK-ut dhe ka informuar nga afër udhëheqëset e ETUCE për përkushtimin e SBASHK-ut lidhur me korrigjimin e ligjit për paga dhe për përpjekjet e arsyeshme në realizimin e të gjithë kërkesave legjitime të anëtarësisë. Delegacioni i SBASHK-ut ka shtuar se kanë pasur takime me Ministrat e Administratës Publike Mahir Jagcilar dhe të Arsimit, Shyqiri Bytyqi dhe me Kryeministrin Haradinaj dhe kanë marrë zotimin e Qeverisë se do të ketë angazhime të përbashkëta për korrigjimin e ligjit të pagave në mënyrë që punëtorët e arsimit të Kosovës të kenë vend meritor në këtë ligj. Nëse kjo nuk ndodhë atëherë SBASHK-u do të vazhdojë me veprimet sindikale duke shkuar edhe në grevë të përgjithshme e në kohë ta pacaktuar në tërë sistemin arsimor.42129576 565720930513471 8062484261267046400 n42100945 481473498922809 855210898682281984 n
Udhëheqëset e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, që numëron 11 milionë anëtarë, kanë lavdëruar angazhimet dhe arritjet e SBASHK-ut duke shprehur mirënjohje edhe për komunikimin dhe informimin me kohë e të saktë lidhur me situatën e arsimit në Kosovë dhe për angazhimet në tërësi të SBASHK-ut. Zonjat Blover e Flocken i kanë thënë delegacionit të SBASHK-ut se ato bashkë me tërë stafin e ETUCE po përcjellin situatën aktuale në arsimin e Kosovës dhe të gjithë vendeve të Evropës dhe se do të vazhdojnë me përkrahjen e solidaritetin. Ato kanë shtuar se janë duke përgatitur një agjendë për të vizituar Kosovën dhe disa vende të Ballkanit për të parë nga afër situatën dhe për t'u takuar edhe me institucionet e shteteve me qëllim që të kërkohet nga to respektimi i marrëveshjeve të nënshkruara me sindikatat dhe që të shtohen angazhimet konkrete për realizimin e kërkesave legjitime të sindikatave.42110577 272424606928481 5598781206557622272 n 1
Në shenjë respekti për punën e përkushtuar të znj. Blover dhe Flocken delegacioni i SBASHK-ut u ka dhuruar portretet e tyre që i ka punuar një mësimdhënës i artit nga Mitrovica e Kosovës. Dy kryesindikalistet e arsimit të Evropës janë ndjerë të lumtura për dhuratat duke i çmuar si shumë të veçanta dhe domethënëse për to.
19 shator 2018
Zyra për informim e SBASHK-ut

Kryeministri Haradinaj u takua me përfaqësuesit e SBASHK-ut

DSC 2783 1Kryeministri Haradinaj u takua me përfaqësuesit e SBASHK-ut
Me angazhime të përbashkëta për korrigjim në Projektligjin e pagave

Një delegacion i SBASHK-ut, i kryesuar nga kryetari Rraahman Jasharaj është pritur sot nga Kryeministri Haradinaj. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe Ministrat Mahir Jagcilar e Shyqiri Bytyqi.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut i kanë shprehur edhe një herë Kryeministrit Haradinaj dhe kabinetit të tij kundërshtimin e bazuar të punëtorëve të arsimit ligur me Ligjin e pagave.
"Edhe përkundër angazhimeve tona të vazhdueshme dhe prezantimit të argumenteve tona të bazuara në takimet me Ministrin Jagcilar dhe Bytyqi, versioni i votuar i Ligjit të pagave në takimin e Qeverisë më 3 shtator nuk i ka marrë parasysh vërejtjet e bazuara të SBASHK-ut kështu që ky ligj është degradues për tërë sistemin arsimor", është shprehur Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj duke kërkuar që Kryeministri të bëj hapa konkret për realizimin e kërkesës së SBASHK-ut për korrigjim të këtij Projektligji, kurse menaxheri për financa e administratë, Ymer Ymeri është ndalur në shembuj konkret me të cilat ka dëshmuar edhe para Kryeministrit se Projektligji i pagave i ka radhitur gjithë të punësuarit në arsim në një pozitë tepër të ulët duke kërkuar në emër të anëtarësisë së SBASHK-ut që ky Projektligj të korrigjohet në mënyrë që punëtorët e arsimit të kenë vend meritor.
Kryeministri Haradinaj ka deklaruar se shqetësimet e ngritura nga SBASHK në këtë takim do të shqyrtohen me kujdes dhe se ai dhe Qeveria do t'i rekomandojnë Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media që duke e analizuar këtë projektligj të bëjnë përmirësime në mënyrë që pozita e punëtorëve të arsimit pa tjetër të avancohet. Kryeministri Haradinaj është shprehur se Qeveria respekton punën e përkushtuar të punëtorëve të arsimit duke kujtuar edhe angazhimet dhe votimin e Projektligjit për statutin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta.

Ma artikuj...

 1. Të 11 milionë sindikalistët e arsimit të Evropës u njoftuan për protestën e SBASHK
 2. Letra mbeshtetese e Komitetit te Unionit te Sindikatave Evropiane të Arsimit
 3. Reagim i SBASHK-ut ndaj heshtjes së Ministrit Bytyqi dhe të tjerëve
 4. Protesta alarm Qeverisë se veprimet sindikale mund të përshkallëzohen
 5. SBASHK të shtunën në protestë para ndërtesës së Qeverisë
 6. Simpoziumin Ndërkombetar "Globalizmi, Arsimimi dhe Sindikatat"
 7. SBASHK i drejtohet publikisht Kryeministrit Haradinaj dhe Qeverisë së Kosovës
 8. Apel publik i SBASHK-ut drejtuar MASHT-it dhe institucioneve të Kosovës
 9. SBASHK vizitoi institucionet komunale të Drenasit
 10. SBASHK-u në mbështetje të anëtarësisë në Qendrën Burimore në Pejë
 11. SBASHK-u nuk ka të ndalur në angazhimet në shërbim të anëtarësisë Marrëveshje bashkëpunimi me Klinikën Amerikane
 12. Punëtorët e arsimit duhet të kenë vend meritor në Ligjin e pagave
 13. SBASHK-u me trajnimin për dialogun social edhe në Kamenicë
 14. SBASHK-u, Ministrit Bytyqi: Shtatori me zile apo me greva!
 15. Edhe grupi i tretë i pushuesve po shijojnë bukuritë e bregdetit shqiptar
 16. Edhe grupi i dytë i pushuesve ka përshtypje të shkëlqyera
 17. SBASHK informoi Ministrin Jagcilar për kundërshtimet lidhur me Ligjin e pagave
 18. Grupi i parë i pushuesve u kthye nga bregdeti shqiptar
 19. SBASHK informon Ministrin Bytyqi për kundërshtimet e bazuara ndaj Projektligjit të pagave
 20. SBASHK edhe këtë vit dërgon në pushime 425 punëtorë të arsimit
 21. Vazhdon bashkëpunimi i suksesshëm i SBASHK-ut me GIZ-in Organizim i suksesshëm i Konferencës së katërt të matematikës
 22. SBASHK i trajnon udhëheqësit e sindikatave komunale për udheheqje në arsim
 23. Reagim i SBASHK-ut ndaj disa tellallëve te Ministrit Hamza
 24. Një aktivitet i veçantë i SBASHK-ut
 25. SBASHK vazhdon me trajnimin “Forcimi i kapaciteteve për udhëheqje efektive të dialogut social”
 26. Pjesëmarrje në dy takime të nivelit të lartë sindikal
 27. Në Sofje Konferencë e nivelit të lartë lidhur me Ballkanin Perëndimor
 28. Kuvendi i SAF e SAM u mbajt në Rahovec
 29. U mbajt Kuvendi i SAF e SAM në Rahovec
 30. SBASHK-u filloi me agjendën e re të takimeve nëpër komuna
 31. SBASHK në një ngjarje të rëndësishme të arsimit në Lisbonë të Portugalisë
 32. SBASHK vazhdon me zhvillim profesional të sindikalistëve
 33. SBASHK-u vazhdon me realizimin e Planit strategjik
 34. SBASHK-u përshëndet miratimin e Ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës të viteve të 90-ta
 35. SBASHK takoi Ministrin e Punës dhe Mirëqenies Socilae, z.Skender Reçica
 36. SBASHK-u në konferencën ndërkombëtare të arsimit të Evropës në Sofje
 37. Një aktivitet i qëlluar sindikal i sindikalistëve të arsimit të Mitrovicës
 38. Nënkryetarja e Komisionit Parlamentar për Arsim znj.Teuta Haxhiu vizitoi SBASHK-un
 39. Takim i nivelit të lartë për çështjet arsimore në Kosovë
 40. Këshilli i ri Drejtues i SBASHK-ut mbajti një takim zgjedhor dhe një takim pune
 41. U mbajtë grevë një ditëshe në tërë sistemin arsimor të Kosovës
 42. SBASHK organizoi manifestim madhështor për ditën e mësuesit dhe shkollës shqipe
 43. Raport i zgjeruar lidhur me rrjedhën e punimeve të Kongresit 7 të SBASHK
 44. Reagim i SBASHK-ut ndaj një deklarate të KMDLNJ-së
 45. I tërë sistemi arsimor i Kosovës në grevën një-orëshe
 46. SBASHK-u fillon me veprime sindikale
 47. Drejtori i Arsimit të Prishtinës priti përfaqësuesit e SBASHK-ut
 48. SHFMU "Ali Ajeti “ në Sfeçël i bashkohet SBASHK-ut
 49. Bashkëbisedë me ju anëtarë të SBASHK-ut
 50. SBASHK-u marrëveshje me Poliklinikën “Olive Medicinal Group”

Butoni posht