Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Reagim i SBASHK-ut ndaj një deklarate të KMDLNJ-së

Reagim i SBASHK-ut ndaj një deklarate të KMDLNJ-së

Deklarimet pa argumente gjithmonë janë tendencioze Prishtinë,15.02.2018Reagimi i KLMDNJ-së ka...

I tërë sistemi arsimor i Kosovës në grevën një-orëshe

I tërë sistemi arsimor i Kosovës në grevën një-orëshe

Prishtinë, 14.02.2018 Të nderuar anëtarë të SBASHK-ut ashtu siç ishit ju sot unik në përgjigjen...

SBASHK-u fillon me veprime sindikale

SBASHK-u fillon me veprime sindikale

Prishtinë, 10.02.2018 Këshilli Drejtues i SBASHK-ut ka vendosur unanimisht që të fillohet me...

Drejtori i Arsimit të Prishtinës priti përfaqësuesit e SBASHK-ut

Drejtori i Arsimit të Prishtinës priti përfaqësuesit e SBASHK-ut

Prishtinë, 01.02.2018 Delegacioni i SBASHK-ut i përbërë nga nënkryetari i parë Lutfi Mani dhe...

SHFMU

SHFMU "Ali Ajeti “ në Sfeçël i bashkohet SBASHK-ut

Prishtinë, 26.01.2018 Arsimtarët e SHFMU "Ali Ajeti " në Sfeçël kanë nënshkruar edhe formularët...

 • Reagim i SBASHK-ut ndaj një deklarate të KMDLNJ-së

  Reagim i SBASHK-ut ndaj një deklarate të KMDLNJ-së

  E premte, 16 Shkurt 2018 11:26
 • I tërë sistemi arsimor i Kosovës në grevën një-orëshe

  I tërë sistemi arsimor i Kosovës në grevën një-orëshe

  E mërkurë, 14 Shkurt 2018 15:52
 • SBASHK-u fillon me veprime sindikale

  SBASHK-u fillon me veprime sindikale

  E shtunë, 10 Shkurt 2018 19:45
 • Drejtori i Arsimit të Prishtinës priti përfaqësuesit e SBASHK-ut

  Drejtori i Arsimit të Prishtinës priti përfaqësuesit e SBASHK-ut

  E enjte, 01 Shkurt 2018 14:48
 • SHFMU

  SHFMU "Ali Ajeti “ në Sfeçël i bashkohet SBASHK-ut

  E premte, 26 Janar 2018 14:57

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2017

Gazeta Vjetore

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook

Butoni posht