Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK vazhdon takimet me shefat e Grupeve Parlamentare

SBASHK vazhdon takimet me shefat e Grupeve Parlamentare

Bashkëbisedë për situatën në arsim me shefin e Grupit Parlamentar të PDK-së   Prishtinë,...

SBASHK u takua me Ministrin Sfeçla dhe Ministren Nagavci

SBASHK u takua me Ministrin Sfeçla dhe Ministren Nagavci

Prishtinë, 30.11.2021 Ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike,...

Respekt meritor ndaj anëtarësisë së SBASHK-ut

Respekt meritor ndaj anëtarësisë së SBASHK-ut

Marrëveshje me "Agaj-Medical" për zbritje 30 % të shërbimeve Prishtinë, 25.11.2021 Duke...

SBASHK u takua me shefen e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje

SBASHK u takua me shefen e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje

Prishtinë, 24.11.2021 SBASHK në përpjekje që çështja aktuale e Ligjit të pagave të zgjidhet me...

SBASHK-u në përgatitje për protestën e 4 dhjetorit

SBASHK-u në përgatitje për protestën e 4 dhjetorit

Takim me Këshillin e Prindërve të Prishtinës Prishtinë, 18.11.2021SBASHK ka publikuar vendimin...

 • SBASHK vazhdon takimet me shefat e Grupeve Parlamentare

  SBASHK vazhdon takimet me shefat e Grupeve Parlamentare

  E mërkurë, 01 Dhetor 2021 13:42
 • SBASHK u takua me Ministrin Sfeçla dhe Ministren Nagavci

  SBASHK u takua me Ministrin Sfeçla dhe Ministren Nagavci

  E martë, 30 Nandor 2021 15:00
 • Respekt meritor ndaj anëtarësisë së SBASHK-ut

  Respekt meritor ndaj anëtarësisë së SBASHK-ut

  E enjte, 25 Nandor 2021 10:54
 • SBASHK u takua me shefen e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje

  SBASHK u takua me shefen e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje

  E mërkurë, 24 Nandor 2021 15:16
 • SBASHK-u në përgatitje për protestën e 4 dhjetorit

  SBASHK-u në përgatitje për protestën e 4 dhjetorit

  E enjte, 18 Nandor 2021 14:40

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht