Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës

Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës

Vikendet janë kthyer në ditë pune e aktivitetesh   Prishtinë, 11.11.2019 Sikur në vikendet...

Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut

Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut

Përgatiten kuadro të reja për 5 trajnimet e licencuara Prishtinë,28.10.2019 Trajnimet e...

SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

Shtohet edhe më interesimi për 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut Prishtinë,22.10.2019 Gjatë...

Edhe të punësuarit në Universitetin

Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-u

Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-utBashkërisht në angazhime e...

SBASHK në Konferencën

SBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel

SBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në BrukselAngazhime në shërbim të arsimimit sa më të...

 • Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës

  Vazhdohet me trajnimet e licencuara të SBASHK –ut nëpër komunat e Kosovës

  E hanë, 11 Nandor 2019 14:36
 • Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut

  Aktivitet i veçantë dhe shumë i suksesshëm i SBASHK-ut

  E hanë, 28 Tetor 2019 14:37
 • SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

  SBASHK vazhdon me aktivitetet nëpër komunat e Kosovës

  E martë, 22 Tetor 2019 13:28
 • Edhe të punësuarit në Universitetin

  Edhe të punësuarit në Universitetin "Kadri Zeka" i bashkohen SBASHK-u

  E premte, 18 Tetor 2019 15:24
 • SBASHK në Konferencën

  SBASHK në Konferencën "Migrimi dhe Edukimi" në Bruksel

  E enjte, 17 Tetor 2019 11:51

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2018

gazeta vjetore 2019 1

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook