Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Detyra konkrete për rrjedhën e mbarë të aktiviteteve sindikale   Prishtinë, 22.04.2021 SBASHK...

SBASHK ka rinisur me një aktivitet të rëndësishëm për anëtarësinë

SBASHK ka rinisur me një aktivitet të rëndësishëm për anëtarësinë

Tetë grupe të mësimdhënësve filluan me trajnimet të shtunën e 17...

Ministrja Nagavci vizitoi SBASHK-un

Ministrja Nagavci vizitoi SBASHK-un

U bashkëbisedua për situatën aktuale në arsim   Prishtinë,13.04.2021Ministrja e MASHTI-it...

Një trajnim i ri i SBASHK-ut u aprovua nga KSHLM-ja

Një trajnim i ri i SBASHK-ut u aprovua nga KSHLM-ja

Me një aktivitet të veçantë u përgatiten kuadro për këtë trajnim   Prishtinë, 12.04.2021Stafi...

SBASHK u takua me Ministrin e Shëndetësisë z.Vitia

SBASHK u takua me Ministrin e Shëndetësisë z.Vitia

Prishtinë, 06.04.2021 Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të...

 • Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  E enjte, 22 Prill 2021 10:49
 • SBASHK ka rinisur me një aktivitet të rëndësishëm për anëtarësinë

  SBASHK ka rinisur me një aktivitet të rëndësishëm për anëtarësinë

  E shtunë, 17 Prill 2021 11:31
 • Ministrja Nagavci vizitoi SBASHK-un

  Ministrja Nagavci vizitoi SBASHK-un

  E martë, 13 Prill 2021 15:25
 • Një trajnim i ri i SBASHK-ut u aprovua nga KSHLM-ja

  Një trajnim i ri i SBASHK-ut u aprovua nga KSHLM-ja

  E hanë, 12 Prill 2021 13:58
 • SBASHK u takua me Ministrin e Shëndetësisë z.Vitia

  SBASHK u takua me Ministrin e Shëndetësisë z.Vitia

  E martë, 06 Prill 2021 15:56

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2020

sbashk cover2020s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook