Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK u takua me shefin e Grupit Parlamentar të LDK-së, z. Arben Gashi

SBASHK u takua me shefin e Grupit Parlamentar të LDK-së, z. Arben Gashi

U kërkua mbështetje në Parlament për kërkesat e drejta të punëtorëve arsimorë   Prishtinë,...

Aktivitete të SBASHK-ut edhe të dielën e 16 janarit

Aktivitete të SBASHK-ut edhe të dielën e 16 janarit

Dëshmi e arritjeve nga trajnimi "Aplikimi i programeve kompjuterike në mësimdhënie" Prishtinë,...

Mbledhja konsultative me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve

Mbledhja konsultative me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve

U debatua për çështje aktuale dhe u morën vendime konkrete Prishtinë, 14.01.2022Në mbledhjen...

Kuvend zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Vushtrri

Kuvend zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Vushtrri

Kryetar i ri u zgjodh Visar Sadriu e nënkryetare Albulena Pllana Prishtinë, 13.01.2022Në...

Përfaqësuesit e SBASHK-ut biseduan me ministren Nagavci për çështje me rëndësi

Përfaqësuesit e SBASHK-ut biseduan me ministren Nagavci për çështje me rëndësi

Prishtinë, 12.01.2022 Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me nënkryetaren Vjollca Shala...

 • SBASHK u takua me shefin e Grupit Parlamentar të LDK-së, z. Arben Gashi

  SBASHK u takua me shefin e Grupit Parlamentar të LDK-së, z. Arben Gashi

  E martë, 18 Janar 2022 15:19
 • Aktivitete të SBASHK-ut edhe të dielën e 16 janarit

  Aktivitete të SBASHK-ut edhe të dielën e 16 janarit

  E hanë, 17 Janar 2022 11:54
 • Mbledhja konsultative me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve

  Mbledhja konsultative me kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve

  E premte, 14 Janar 2022 16:06
 • Kuvend zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Vushtrri

  Kuvend zgjedhor i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Vushtrri

  E premte, 14 Janar 2022 10:28
 • Përfaqësuesit e SBASHK-ut biseduan me ministren Nagavci për çështje me rëndësi

  Përfaqësuesit e SBASHK-ut biseduan me ministren Nagavci për çështje me rëndësi

  E mërkurë, 12 Janar 2022 14:35

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht