Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Sindikatat në sektorin publik të shqetësuar për Ligjin e Buxhetit 2020

Sindikatat në sektorin publik të shqetësuar për Ligjin e Buxhetit 2020

Prishtinë, 14.01.2020 Në takimin e përbashkët në mes Sindikatës së Bashkuar të Arsimit,...

SBASHK - Mësimdhënës dhe nxënës na priftë e mbara në gjysmëvjetorin e dytë

SBASHK - Mësimdhënës dhe nxënës na priftë e mbara në gjysmëvjetorin e dytë

Prishtinë, 10.01.2020 Pra, më 13 janar do të rinis mësimi në të gjitha institucionet arsimore...

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet SBASHK-un lidhur me Ligjin e pagave

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet SBASHK-un lidhur me Ligjin e pagave

Prishtinë, 09.01.2020   Komiteti i Sindikatës Evropiane të Arsimit (ETUCE), me seli në Bruksel...

Në shumicën absolute, gjegjësisht në mbi 98% të institucioneve arsimore u mbajt greva dyorëshe

Në shumicën absolute, gjegjësisht në mbi 98% të institucioneve arsimore u mbajt greva dyorëshe

Prishtinë,13.12.2019 Nga raportet shihet se nga 1116 institucione arsimore parauniversitare,...

SBASHK-u në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

SBASHK-u në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

U promovua libri "Turizmi ndërkombëtar" i prof. dr. Hysen Sogojeva   Prishtinë, 10.12.2019Në...

 • Sindikatat në sektorin publik të shqetësuar për Ligjin e Buxhetit 2020

  Sindikatat në sektorin publik të shqetësuar për Ligjin e Buxhetit 2020

  E martë, 14 Janar 2020 12:49
 • SBASHK - Mësimdhënës dhe nxënës na priftë e mbara në gjysmëvjetorin e dytë

  SBASHK - Mësimdhënës dhe nxënës na priftë e mbara në gjysmëvjetorin e dytë

  E premte, 10 Janar 2020 13:22
 • Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet SBASHK-un lidhur me Ligjin e pagave

  Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës mbështet SBASHK-un lidhur me Ligjin e pagave

  E enjte, 09 Janar 2020 14:29
 • Në shumicën absolute, gjegjësisht në mbi 98% të institucioneve arsimore u mbajt greva dyorëshe

  Në shumicën absolute, gjegjësisht në mbi 98% të institucioneve arsimore u mbajt greva dyorëshe

  E premte, 13 Dhetor 2019 13:26
 • SBASHK-u në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

  SBASHK-u në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

  E martë, 10 Dhetor 2019 11:21

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht