Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK-u vizitoi universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini’’

SBASHK-u vizitoi universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini’’

Takim i frytshëm me rektorin dhe bashkëpunëtorët e tij Prishtinë, 21.09.2016Delegacioni i...

SBASHK-u përmbyll me sukses trajnimet për dialogun social

SBASHK-u përmbyll me sukses trajnimet për dialogun social

Janë të përkushtuar përfaqësuesit e Universiteteve dhe të institucioneve tjera Prishtinë,...

Mësimdhënësit do të deklarohen lirshëm e me nënshkrimet e tyre

Mësimdhënësit do të deklarohen lirshëm e me nënshkrimet e tyre

Prishtinë, 26.08.2016 Për të dëshmuar edhe një herë e me argumente se kryetari, kryesia dhe...

 Në ambientet e MASHT është mbajtur një takim i rëndësisë së veçantë i MASHT, DKA dhe SBASHK

Në ambientet e MASHT është mbajtur një takim i rëndësisë së veçantë i MASHT, DKA dhe SBASHK

Prishtinë, 07.07.2016 SBASHK-u përseriti se ka garanci nga MASHT se askush nuk do të mebet pa...

SBASHK-u debatoi për shumë çështje me Ministrin Bajrami dhe Kabinetin e tij

SBASHK-u debatoi për shumë çështje me Ministrin Bajrami dhe Kabinetin e tij

Prishtinë, 04.07.2016 Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe përgjegjësi për financa e...

 • SBASHK-u vizitoi universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini’’

  SBASHK-u vizitoi universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini’’

  E mërkurë, 21 Shtator 2016 11:53
 • SBASHK-u përmbyll me sukses trajnimet për dialogun social

  SBASHK-u përmbyll me sukses trajnimet për dialogun social

  E diel, 04 Shtator 2016 09:56
 • Mësimdhënësit do të deklarohen lirshëm e me nënshkrimet e tyre

  Mësimdhënësit do të deklarohen lirshëm e me nënshkrimet e tyre

  E premte, 26 Gusht 2016 15:52
 • Në ambientet e MASHT është mbajtur një takim i rëndësisë së veçantë i MASHT, DKA dhe SBASHK

  Në ambientet e MASHT është mbajtur një takim i rëndësisë së veçantë i MASHT, DKA dhe SBASHK

  E enjte, 07 Korrik 2016 16:09
 • SBASHK-u debatoi për shumë çështje me Ministrin Bajrami dhe Kabinetin e tij

  SBASHK-u debatoi për shumë çështje me Ministrin Bajrami dhe Kabinetin e tij

  E hanë, 04 Korrik 2016 16:07

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht