Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Hanin e Elezit

Është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Hanin e Elezit

Të pakët në numër por shumë unik në SBASHK Prishtinë, 18.10.2017 Vazhdojnë të mbahen Kuvendet...

Tri Kuvende zgjedhore në dy ditët e vikendit

Tri Kuvende zgjedhore në dy ditët e vikendit

Unitet e përkushtim edhe në Prizren, Viti dhe Gjilan Prishtinë, 16.10.2017Me qëllim që të...

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Kamenicës

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Kamenicës

Unitet dhe gatishmëri për angazhime e arritje të reja Prishtinë, 13.10.2017Në realizim të...

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kaçanik

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kaçanik

Kryetar i ri i këtij Kuvendi u zgjodh Fevzi Bunjaku Prishtinë,12.10.2017 Në kuadër të...

 Kryeministri Haradinaj u takua sot me përfaqësues të SBASHK-ut

Kryeministri Haradinaj u takua sot me përfaqësues të SBASHK-ut

Prishtinë, 07.10.2017 Kryeministri i Republikës së Kosovës , Ramush Haradinaj ka takuar sot me...

 • Është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Hanin e Elezit

  Është mbajtur Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM edhe në Hanin e Elezit

  E mërkurë, 18 Tetor 2017 10:58
 • Tri Kuvende zgjedhore në dy ditët e vikendit

  Tri Kuvende zgjedhore në dy ditët e vikendit

  E hanë, 16 Tetor 2017 14:36
 • U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Kamenicës

  U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM për komunën e Kamenicës

  E premte, 13 Tetor 2017 11:04
 • U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kaçanik

  U mbajt Kuvendi zgjedhor i SAF e SAM në Kaçanik

  E enjte, 12 Tetor 2017 11:01
 • Kryeministri Haradinaj u takua sot me përfaqësues të SBASHK-ut

  Kryeministri Haradinaj u takua sot me përfaqësues të SBASHK-ut

  E shtunë, 07 Tetor 2017 11:56

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht