Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK për Strategjinë që zgjedh e jo që shton problemet në arsim

SBASHK për Strategjinë që zgjedh e jo që shton problemet në arsim

Prishtinë, 24.09.2020 Është mirë që u riaktualizua çështja e gjendjes së arsimit në Kamenicë. Në...

Përfundojnë me sukses trajnimet e filluara të enjten

Përfundojnë me sukses trajnimet e filluara të enjten

Trajnerët lavdërojnë përkushtimin e pjesëmarrësvePrishtinë, 21.09.2020Trajnimet e filluara të...

SBASHK vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

SBASHK vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

Kolegë nga shumë komuna të Kosovës në 5 grupe të trajnimeve Prishtinë, 17.09.2020Pasi që në...

SBASHK- Institucionet mos ta lexojnë gabimisht përkushtimin tonë

SBASHK- Institucionet mos ta lexojnë gabimisht përkushtimin tonë

Prishtinë, 16.09.2020 SBASHK-u uron që gatishmërinë që po tregojmë dhe përkushtimin për të...

SBASHK uron nxënësit edhe punëtorët e arsimit

SBASHK uron nxënësit edhe punëtorët e arsimit

Na qoftë i mbarë ky vit i vështirë shkollor Prishtinë, 14.09.2020Nxënës dhe ju kolegë të nderuar...

 • SBASHK për Strategjinë që zgjedh e jo që shton problemet në arsim

  SBASHK për Strategjinë që zgjedh e jo që shton problemet në arsim

  E enjte, 24 Shtator 2020 13:12
 • Përfundojnë me sukses trajnimet e filluara të enjten

  Përfundojnë me sukses trajnimet e filluara të enjten

  E hanë, 21 Shtator 2020 13:04
 • SBASHK vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

  SBASHK vazhdon me realizimin e kërkesave të anëtarësisë

  E enjte, 17 Shtator 2020 20:00
 • SBASHK- Institucionet mos ta lexojnë gabimisht përkushtimin tonë

  SBASHK- Institucionet mos ta lexojnë gabimisht përkushtimin tonë

  E mërkurë, 16 Shtator 2020 12:52
 • SBASHK uron nxënësit edhe punëtorët e arsimit

  SBASHK uron nxënësit edhe punëtorët e arsimit

  E hanë, 14 Shtator 2020 20:01

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2019

sbashk cover2019s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook