Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK-u në mesin e sindikatave të arsimit të 44 shteteve evropiane në Konferencën e ETUCE-së në Beograd

SBASHK-u në mesin e sindikatave të arsimit të 44 shteteve evropiane në Konferencën e ETUCE-së në Beograd

6 dhjetor 2016 Sot,filloi punimet Konferenca e ETUCE-së,e cila mbahet cdo katër vjet, për...

Kanë nisur takimet e përfaqësuesve të Qeverisë dhe SBASHK lidhur me Ligjin për vitet 90-ta

Kanë nisur takimet e përfaqësuesve të Qeverisë dhe SBASHK lidhur me Ligjin për vitet 90-ta

Takimi i parë kishte karakter konsultativ Prishtinë, 30.11.2016Në ambientet e MASHT është...

Ftesë për ankand publik

Prishtinë, 21.11.2016 Sindikata e Bashkuar e Arsimit,Shkencës dhe Kulturës – SBASHK, njofton të...

SBASHK-u mori pjesën në Konferencën për kurrikulin e ri

SBASHK-u mori pjesën në Konferencën për kurrikulin e ri

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka mbajtur sot Konferencën " Prezantimi i...

SBASHK-u u takua me Ministrin e Kulturës , Kujtim Shala

SBASHK-u u takua me Ministrin e Kulturës , Kujtim Shala

Angazhime të përbashkëta , jo vetëm në sferën e kulturës Prishtinë,17.11.2016Një delegacion i...

 • SBASHK-u në mesin e sindikatave të arsimit të 44 shteteve evropiane në Konferencën e ETUCE-së në Beograd

  SBASHK-u në mesin e sindikatave të arsimit të 44 shteteve evropiane në Konferencën e ETUCE-së në...

  E martë, 06 Dhetor 2016 23:45
 • Kanë nisur takimet e përfaqësuesve të Qeverisë dhe SBASHK lidhur me Ligjin për vitet 90-ta

  Kanë nisur takimet e përfaqësuesve të Qeverisë dhe SBASHK lidhur me Ligjin për vitet 90-ta

  E mërkurë, 30 Nandor 2016 16:10
 • Ftesë për ankand publik

  E hanë, 21 Nandor 2016 15:31
 • SBASHK-u mori pjesën në Konferencën për kurrikulin e ri

  SBASHK-u mori pjesën në Konferencën për kurrikulin e ri

  E premte, 18 Nandor 2016 14:29
 • SBASHK-u u takua me Ministrin e Kulturës , Kujtim Shala

  SBASHK-u u takua me Ministrin e Kulturës , Kujtim Shala

  E premte, 18 Nandor 2016 14:21

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht