Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg

Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg

Vlerësim i angazhimeve, marrëveshje për detyra konkretePrishtinë, 04.06.2020Agjenda e takimeve të...

U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave

U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave

Vlerësohet lart angazhimi i stafit të SBASHK në shërbim të anëtarësisëPrishtinë, 03.06.2020Po...

Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)

Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)

Bashkëbisedë për angazhimet dhe aktivitetet në vijimPrishtinë, 02.06.2020Duke realizuar agjendën...

Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg

Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg

Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Rahovecit Prishtinë, 01.06.2020Ka...

SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë

SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë

Fillojnë trajnimet edhe 12 grupe mësimdhënësish nga e tërë Kosova Prishtinë, 30.05.2020E shtuna...

 • Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg

  Edhe të enjten ka vazhduar agjenda e takimeve nga larg

  E enjte, 04 Qershor 2020 18:13
 • U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave

  U mbajtën takime nga larg me Kuvendet sindikale të katër komunave

  E mërkurë, 03 Qershor 2020 20:25
 • Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)

  Takim i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Kastriotit (Obliqit)

  E martë, 02 Qershor 2020 15:22
 • Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg

  Në kuadër të realizimit të agjendës së re të takimeve nga larg

  E hanë, 01 Qershor 2020 15:29
 • SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë

  SBASHK-u e përmbyll majin me një varg aktivitetesh në shërbim të anëtarësisë

  E shtunë, 30 Maj 2020 16:06

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht