Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë

Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë

SBASHK-u vazhdon me vizitat nëpër komuna Prishtinë,24.02.2017Duke vazhduar me realizimin e...

U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë

U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë

Vazhdojnë aktivitetet e SBASHK-ut nëpër Komunat e  Kosovës Prishtinë, 22.02.2017 SBASHK-u është...

 Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë

Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë

Vazhdojnë  aktivitetet e SBASHK-ut nëpër komunat e  Kosovës Prishtinë,20.02.2017   Është...

SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit

SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit

Prishtinë, 15.02.2017 SBASHK-u do të shtojë angazhimet dhe veprimet për të mbrojtur shkollën, që...

Kuvende zgjedhore  në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës

Kuvende zgjedhore në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës

Kryetarë të rinj Veli Morina në Rahovec dhe Murat Bytyqi në...

 • Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë

  Kuvend i frytshëm pune i SAF e SAM në Podujevë

  E premte, 24 Shkurt 2017 15:07
 • U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë

  U mbajt Kuvendi i punës i SAF e SAM të Vitisë

  E mërkurë, 22 Shkurt 2017 10:07
 • Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë

  Kuvend zgjedhor në Klinë, Kuvend pune në Pejë

  E hanë, 20 Shkurt 2017 11:38
 • SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit

  SBASHK-u në mbrojtje të institucioneve arsimore dhe të personalitetit të mësuesit

  E mërkurë, 15 Shkurt 2017 12:50
 • Kuvende zgjedhore  në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës

  Kuvende zgjedhore në Kuvendet e SAF e SAM të Rahovecit e Suharekës

  E hanë, 13 Shkurt 2017 11:41

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht