Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Aktivitete të shumta edhe gjatë gjithë kësaj jave

Aktivitete të shumta edhe gjatë gjithë kësaj jave

SBASHK në Shkup, Prishtinë , Obiliq e Kamenicë Prishtinë, 15.10.2021Edhe java që po lëmë pas ka...

Kuvend zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Suharekë

Kuvend zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Suharekë

Kryetar i ri Nazim Gashi, kryetar nderi Murat Bytyqi Prishtinë,12.10.2021Në ambientet e Shkollës...

Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Gjilan

Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Gjilan

Respekt meritor për SBASHK-un dhe Blerim Mehmetin Prishtinë, 11.10.2021Në ambientet e shkollës...

Harresa e Qeverisë ndaj ligjit të pagave do t’i kthej protestat dhe grevat

Harresa e Qeverisë ndaj ligjit të pagave do t’i kthej protestat dhe grevat

Prishtinë,08.10.2021 Përpilimi dhe përgatitja e Ligjit të pagave ishte shoqëruar me debate të...

SBASHK-u uron 5 tetorin- Ditën Botërore të Mësuesve

SBASHK-u uron 5 tetorin- Ditën Botërore të Mësuesve

Prishtinë, 05.10.2021 Mësuesi shqiptar në Kosovë, Shqipëri e kudo në trojet tjera me krenari...

 • Aktivitete të shumta edhe gjatë gjithë kësaj jave

  Aktivitete të shumta edhe gjatë gjithë kësaj jave

  E premte, 15 Tetor 2021 16:42
 • Kuvend zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Suharekë

  Kuvend zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Suharekë

  E martë, 12 Tetor 2021 11:27
 • Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Gjilan

  Kuvendi zgjedhor i sindikatës së Arsimit Parauniversitar në Gjilan

  E hanë, 11 Tetor 2021 10:09
 • Harresa e Qeverisë ndaj ligjit të pagave do t’i kthej protestat dhe grevat

  Harresa e Qeverisë ndaj ligjit të pagave do t’i kthej protestat dhe grevat

  E premte, 08 Tetor 2021 11:22
 • SBASHK-u uron 5 tetorin- Ditën Botërore të Mësuesve

  SBASHK-u uron 5 tetorin- Ditën Botërore të Mësuesve

  E martë, 05 Tetor 2021 13:07

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht