Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SUSHK-ut

U mbajt Kuvendi zgjedhor i SUSHK-ut

Universitetet e Kosovës bashkë në SBASHK Prishtinë, 18.12.2017Në ambientet e Fakultetit...

Aktivitet i SBASHK-ut me të zgjedhurit e ri për Këshillin Drejtues

Aktivitet i SBASHK-ut me të zgjedhurit e ri për Këshillin Drejtues

Përgatitje për të realizuar kërkesat e anëtarësisë Prishtine, 11.12.2017SBASHK-u duke realizuar...

Përfaqësues të lartë të FMN-së u takuan me përfaqësues të sindikatave

Përfaqësues të lartë të FMN-së u takuan me përfaqësues të sindikatave

SBASHK-u prezantoi sfidat dhe shqetësimet aktuale në sektorin e arsimit Prishtinë,...

SBASHK deputetëve- duke mbështetur kërkesat tona mbroni buxhetin e Kosovës

SBASHK deputetëve- duke mbështetur kërkesat tona mbroni buxhetin e Kosovës

Prishtinë, 06.12.2017 SBASHK-u i është drejtuar me shkresë zyrtare kryetarit të Komisionit...

Sindikata e arsimit llapjanë lidh marrëveshje me “AGNESA GROUP”

Sindikata e arsimit llapjanë lidh marrëveshje me “AGNESA GROUP”

Me këtë marrëveshje të gjithë mësimdhënësit llapjanë dhe të komunave tjera të Kosovës do të kenë...

 • U mbajt Kuvendi zgjedhor i SUSHK-ut

  U mbajt Kuvendi zgjedhor i SUSHK-ut

  E hanë, 18 Dhetor 2017 11:01
 • Aktivitet i SBASHK-ut me të zgjedhurit e ri për Këshillin Drejtues

  Aktivitet i SBASHK-ut me të zgjedhurit e ri për Këshillin Drejtues

  E hanë, 11 Dhetor 2017 11:09
 • Përfaqësues të lartë të FMN-së u takuan me përfaqësues të sindikatave

  Përfaqësues të lartë të FMN-së u takuan me përfaqësues të sindikatave

  E enjte, 07 Dhetor 2017 14:39
 • SBASHK deputetëve- duke mbështetur kërkesat tona mbroni buxhetin e Kosovës

  SBASHK deputetëve- duke mbështetur kërkesat tona mbroni buxhetin e Kosovës

  E mërkurë, 06 Dhetor 2017 14:03
 • Sindikata e arsimit llapjanë lidh marrëveshje me “AGNESA GROUP”

  Sindikata e arsimit llapjanë lidh marrëveshje me “AGNESA GROUP”

  E martë, 05 Dhetor 2017 15:12

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  masht  newsletter    UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook

Butoni posht