Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

Prishtinë, 28.04.2021 SBASHK-u i është drejtuar me dy shkresa zyrtare për takim Ministrit të...

SBASHK-u vizitoi Asociacionin e Komunave të Kosovës

SBASHK-u vizitoi Asociacionin e Komunave të Kosovës

Takim përmbajtjesor me drejtorin ekzekutiv Sazan Ibrahimi Prishtinë,27.04.2021Me qëllim të...

SBASHK-u lidhur me dy vendime të pa analizuara mirë të Institucioneve

SBASHK-u lidhur me dy vendime të pa analizuara mirë të Institucioneve

Prishtinë, 26.04.2021 Në kuadër të vendimit të fundit të Qeverisë në parandalimin dhe luftën...

Dëshmi e përkushtimit të jashtëzakonshëm të stafit qendror të SBASHK-ut

Dëshmi e përkushtimit të jashtëzakonshëm të stafit qendror të SBASHK-ut

Rrjedhë e mbarë e trajnimit me 27 grupe të mësimdhënësve   Prishtinë,24.04.2021 Për punën dhe...

Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

Detyra konkrete për rrjedhën e mbarë të aktiviteteve sindikale   Prishtinë, 22.04.2021 SBASHK...

 • SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

  SBASHK letër publike Ministrit të Punës dhe Financave Hekuran Murati

  E mërkurë, 28 Prill 2021 15:04
 • SBASHK-u vizitoi Asociacionin e Komunave të Kosovës

  SBASHK-u vizitoi Asociacionin e Komunave të Kosovës

  E martë, 27 Prill 2021 16:03
 • SBASHK-u lidhur me dy vendime të pa analizuara mirë të Institucioneve

  SBASHK-u lidhur me dy vendime të pa analizuara mirë të Institucioneve

  E hanë, 26 Prill 2021 15:46
 • Dëshmi e përkushtimit të jashtëzakonshëm të stafit qendror të SBASHK-ut

  Dëshmi e përkushtimit të jashtëzakonshëm të stafit qendror të SBASHK-ut

  E shtunë, 24 Prill 2021 18:17
 • Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  Mbledhja e radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve

  E enjte, 22 Prill 2021 10:49

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2020

sbashk cover2020s

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook