Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës

Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHKPërfunduan me sukses në...

Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve

Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve

Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-veKoha e kërcënimeve ka kaluar, Mësim të...

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e KosovësInteresim i madh i anëtarëve për...

Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT

Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT

Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT Prishtinë 15.04.2019Në takimin e thirrur nga Ministri i MASHT,...

SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës

SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës

SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës Prishtinë 02.04.2019Nëse MASHT dhe deputetët në...

 • Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

  Interesim i madh kudo në Kosovë për trajnimet e organizuara nga SBASHK

  E martë, 23 Prill 2019 11:30
 • Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve

  Reagim ndaj deklarimeve boshe të disa drejtorëve të DKA-ve

  E premte, 19 Prill 2019 14:24
 • Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

  Aktivitete të shumta të SBASHK-ut nëpër komunat e Kosovës

  E martë, 16 Prill 2019 14:38
 • Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT

  Asgjë nga takimi i sotëm në MASHT

  E hanë, 15 Prill 2019 16:00
 • SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës

  SBASHK-u i vendosur të pritet vendimi i Gjykatës

  E martë, 02 Prill 2019 13:46

Mirë se vini

- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë SBASHK), është organizatë e pavarur nga shteti dhe partitë politike, demokratike, jo-fitimprurëse,që përfaqëson interesat e të punësuarve në institucionet publike dhe private të arsimit , shkencës dhe kulturës,me anëtarësim vullnetar. Përkrahë dhe mbron interesat e tyre ekonomike dhe statusin social, të drejtat e punëtorëve dhe anëtarëve të SBASHK-ut , shpreh qëndrimet e veta lidhur me ngjarjet karakteristike, sociale në vendin tonë dhe në botë.
  Shoqatat e të papunëve, pensionistët, invalidët dhe grupe të ngjashme në arsim dhe institucionet e tjera të arsimit, mund të bashkohen me anëtarësinë e SBASHK-ut.
  SBASHK-u operon brenda sistemit të Republikës së Kosovës, në frymën e Kushtetutës, Konventave ndërkombëtare, ligjeve, marrëveshjeve kolektive,rregulloreve e akteve tjera normative të njohura dhe Programit e Statutit të SBASHK-ut .
-SBASHK-u përfaqëson interesat e anëtarëve të saj në fushat sociale, ekonomike, shoqërore, shkencore, kulturore dhe të tjera....më shumë

Linqe


kuvendi
 ei logo homestead  newsletter

 UPmkrs

Projektet

QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) në Prishtinë QSME (Qendra Sindikale Multi-Etnike) SBASHK-u nga një Janari i vitit 2010, në kuadër të vet ka një projekt mjaftë të rëndësishëm dhe të rrallë. Fjala është për Projektin: Qendra Sindikale Multi-Etnike në Prishtinë. Ky projekt filloi të mendohet qysh nga viti 2001, kur në Kosovën e pasluftës ishte diçka krejt ndryshe. Aktivistët Sindikal filluan një bashkëpunim thuajse ilegal rreth formimit të një qendre e cila në sferën e arsimit do...
PROGRAMI I QENDRËS TESTUESE ECDL- SBASHK Me iniciativën e stafit të SBASHK-ut në Prill të vitit 2010 SBASHK-u është licencuar si Qendër Testuese (QT) për programin ECDL, e njohur ndërkombëtarisht. Ndërsa në këtë vit është akredituar nga MASHT e R. së Kosovës si e vetmja Qendër Testuese në Kosovë.MASHT e R. së Kosovës, në vitin shkollor 2009/10 ka filluar me trajnimin e arsimtarëve në teknologjinë informative në programin ECDL (European Computer Driving Licence), në arritjen e...
RAPORT: SFIDAT DHE ARRITJET E SINDIKATËS SË BASHKUAR TË ARSIMIT, SHKENCËS DHE KULTURËS NDËR VITE Prishtinë, janar 2015 Studim lidhur me sfidat dhe arritjet e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ndër vite Autorë: Ymer Ymeri, zyrtar financiar në SBASHK            Blerim Mehmeti, Kryetar i SAF & SAM në Gjilan Ky studim është realizuar në kuadër të projektit "Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut në hartimin e politikave arsimore", i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e dokumentit është aprovuar nga Këshilli Drejtues i SBASHK-ut...

Video Reklama

 

Butoni posht

Marrëveshjet

Formulari për kartela sindikale

butoni

council of europe flag MEDKjo ueb-faqe është ristrukturuar në kuadër të projektit të financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

Gazeta Vjetore 2018

gazeta vjetore 2019 1

Facebook

Na ndiqni nëfacebook apo në grupfacebook